Παζλ με σπίρτα. Εξισώσεις με σπίρτα.
Παιχνίδια παζλ με σπίρτα (online).

Κάντε τις εξισώσεις σωστές.

Αφαιρέστε 2 σπίρτα. (Κάντε κλικ σε σπίρτα ή σε ελεύθερα μέρη).
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

Μετακινήστε 1 σπίρτο.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση


Προσθέστε 2 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

Αφαιρέστε 3 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση


Μετακινήστε 3 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>