Average IQ, IQ scale and IQ statistics.

Basic data Average IQ Number IQ chart
Men97.043323 IQ chart
Women92.944265 IQ chart
- - - - -92.222095 IQ chart
All94.4109683 IQ chart
IQ scale and IQ chart (All).
Country Average IQ Number IQ chart
Afghanistan88.7162IQ chart
Albania88.5554IQ chart
Algeria91.9102IQ chart
Andorra97.063IQ chart
Angola100.954IQ chart
Antigua and Barbuda102.033IQ chart
Argentina103.3135IQ chart
Armenia97.267IQ chart
Aruba93.942IQ chart
Australia91.5286IQ chart
Start IQ test
Start IQ test
IQ test 1