آزمون QI رایگان


تست کلاسیک

تست های آسان

تست طبیعی

تست سنگین تر
تست با اعداد

تست های سخت
تست با اعداد

تست اینشتین

تست های خیلی سخت
در این تست ها همه سوالات بسیار سخت هستند. این تست ها فقط برای کاربران بسیار با تجربه توصیه می شود.

ابتدا باید تست را کامل کنید پس از آن شما می توانید پاسخ ها را ببینید.