.פאזל עם גפרורים .משוואות עם גפרורים
.חידות גפרורים

.הפוך את המשוואות נכון

.הזיזו 1 גפרור. לחץ על גפרורים או מושבים ריקים
0
בדוק אִתחוּל תשובה

.הסר 1 גפרור
0
בדוק אִתחוּל תשובה


.הזיזו 1 גפרור
0
בדוק אִתחוּל תשובה

.הוסף 1 גפרור
0
בדוק אִתחוּל תשובה


.הזיזו 2 גפרורים
0
בדוק אִתחוּל תשובה

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>