IQ վիճակագրությունը

Հիմնական տվյալներ Միջինը թիվ Դիագրամ
Տղամարդիկ100.14564 Դիագրամ
Կանայք92.53138 Դիագրամ
- - - - -92.61811 Դիագրամ
Բոլորը96.29513 Դիագրամ
Դիագրամ (Բոլորը):
Երկիրը Միջինը թիվ Դիագրամ
Ադրբեջան88.340Դիագրամ
Ալբանիա98.053Դիագրամ
Ալժիր100.429Դիագրամ
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ103.6125Դիագրամ
ԱՄՆ Վիրջինյան կղզիներ94.04Դիագրամ
Անգոլա98.113Դիագրամ
Անդորրա100.118Դիագրամ
Անտիգուա եւ Բարբուդա97.014Դիագրամ
Ավստրալիա97.4102Դիագրամ
Ավստրիան89.746Դիագրամ