Հանելուկ հետ լուցկի: Հավասարումներ հետ լուցկի:
Տրամաբանական խաղերը հետ լուցկի:

Կատարեք հավասարումների ճիշտ:

Տեղափոխել 1 լուցկի: (Սեղմեք լուցկի կամ դատարկ տեղերի վրա).
0
Ստուգեք Վերագործարկեք Պատասխան

Հեռացնել 1 լուցկի:
0
Ստուգեք Վերագործարկեք Պատասխան


Տեղափոխել 1 լուցկի:
0
Ստուգեք Վերագործարկեք Պատասխան

Ավելացնել 1 լուցկի:
0
Ստուգեք Վերագործարկեք Պատասխան


Տեղափոխել 2 լուցկի:
0
Ստուգեք Վերագործարկեք Պատասխան

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>