IQ ស្ថិតិ។

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
បុរស110.2966 ដ្យាក្រាម
ស្ត្រី100.1351 ដ្យាក្រាម
- - - - -112.7354 ដ្យាក្រាម
ទាំងអស់108.61671 ដ្យាក្រាម
ដ្យាក្រាម (ទាំងអស់) ។
ប្រទេស មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
កម្ពុជា71.73ដ្យាក្រាម
កាតា0.00ដ្យាក្រាម
កាបូវ៉េដ0.00ដ្យាក្រាម
កាមេរ៉ូន100.01ដ្យាក្រាម
កាហ្សាក់ស្ថាន111.01ដ្យាក្រាម
កូតឌីវ័រ0.00ដ្យាក្រាម
កូម៉ូរ៉ូ0.00ដ្យាក្រាម
កូរ៉េខាងត្បូង107.8238ដ្យាក្រាម
កូស្តារីកា0.00ដ្យាក្រាម
កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន0.00ដ្យាក្រាម