IQ ស្ថិតិ។

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
បុរស111.7731 ដ្យាក្រាម
ស្ត្រី102.1237 ដ្យាក្រាម
- - - - -114.2282 ដ្យាក្រាម
ទាំងអស់110.51250 ដ្យាក្រាម
ដ្យាក្រាម (ទាំងអស់) ។
ប្រទេស មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
កម្ពុជា72.02ដ្យាក្រាម
កាតា0.00ដ្យាក្រាម
កាបូវ៉េដ0.00ដ្យាក្រាម
កាមេរ៉ូន0.00ដ្យាក្រាម
កាហ្សាក់ស្ថាន111.01ដ្យាក្រាម
កូតឌីវ័រ0.00ដ្យាក្រាម
កូម៉ូរ៉ូ0.00ដ្យាក្រាម
កូរ៉េខាងត្បូង107.364ដ្យាក្រាម
កូស្តារីកា0.00ដ្យាក្រាម
កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន0.00ដ្យាក្រាម