IQ ស្ថិតិ។

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
បុរស100.14564 ដ្យាក្រាម
ស្ត្រី92.53138 ដ្យាក្រាម
- - - - -92.61811 ដ្យាក្រាម
ទាំងអស់96.29513 ដ្យាក្រាម
ដ្យាក្រាម (ទាំងអស់) ។
ប្រទេស មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
កម្ពុជា88.25ដ្យាក្រាម
កាតា0.00ដ្យាក្រាម
កាបូវ៉េដ84.02ដ្យាក្រាម
កាមេរ៉ូន100.01ដ្យាក្រាម
កាហ្សាក់ស្ថាន99.67ដ្យាក្រាម
កូតឌីវ័រ0.00ដ្យាក្រាម
កូម៉ូរ៉ូ0.00ដ្យាក្រាម
កូរ៉េខាងត្បូង111.9914ដ្យាក្រាម
កូស្តារីកា70.01ដ្យាក្រាម
កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន94.33ដ្យាក្រាម