IQ ស្ថិតិ។

ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
បុរស108.01398 ដ្យាក្រាម
ស្ត្រី97.1644 ដ្យាក្រាម
- - - - -103.9516 ដ្យាក្រាម
ទាំងអស់104.42558 ដ្យាក្រាម
ដ្យាក្រាម (ទាំងអស់) ។
ប្រទេស មធ្យម បរិមាណ ដ្យាក្រាម
កម្ពុជា71.73ដ្យាក្រាម
កាតា0.00ដ្យាក្រាម
កាបូវ៉េដ0.00ដ្យាក្រាម
កាមេរ៉ូន100.01ដ្យាក្រាម
កាហ្សាក់ស្ថាន102.56ដ្យាក្រាម
កូតឌីវ័រ0.00ដ្យាក្រាម
កូម៉ូរ៉ូ0.00ដ្យាក្រាម
កូរ៉េខាងត្បូង107.8348ដ្យាក្រាម
កូស្តារីកា0.00ដ្យាក្រាម
កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន108.01ដ្យាក្រាម