ಅಂಕಿಅಂಶ IQ

ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಪುರುಷರು100.322 ಚಾರ್ಟ್
ಮಹಿಳೆಯರು87.48 ಚಾರ್ಟ್
- - - - -63.17 ಚಾರ್ಟ್
ಎಲ್ಲಾ90.537 ಚಾರ್ಟ್
ಚಾರ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ).
ದೇಶ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಗೋಲ114.01ಚಾರ್ಟ್
ಅಂಡೋರಾ116.01ಚಾರ್ಟ್
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್75.52ಚಾರ್ಟ್
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅರ್ಮೇನಿಯ30.01ಚಾರ್ಟ್
ಅರುಬಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ83.85ಚಾರ್ಟ್
ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ0.00ಚಾರ್ಟ್
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ0.00ಚಾರ್ಟ್