ຕິດຕໍ່ພົວພັນ.
ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ:
ອີເມວຂອງທ່ານ:
ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ເຈົ້າ:
ການຢັ້ງຢືນ: ເຂົ້າຄໍາຕອບ 11 - 4 = ?