Mail.
To ingoa:
Tou Īmēra:
Tō karere:
Whakamatau: whakauruhia te whakautu 20 - 1 = ?