Mail.
To ingoa:
Tou Īmēra:
Tō karere:
Whakamatau: whakauruhia te whakautu 10 - 5 = ?