Pātai 1
Kōwhiritia te whakautu: Wā   
00:00
  <<
Whakamatautau IQ - Pātai
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15