IQ статистика

Основни податоци Просечно Количина Дијаграм
Мажи102.03207 Дијаграм
Жените93.22098 Дијаграм
- - - - -94.81169 Дијаграм
Сите97.86474 Дијаграм
Дијаграм (Сите).
Земја Просечно Количина Дијаграм
Авганистан99.733Дијаграм
Австралија97.575Дијаграм
Австрија92.036Дијаграм
Азербејџан91.630Дијаграм
Албанија103.739Дијаграм
Алжир102.126Дијаграм
Американски Девствени Острови85.01Дијаграм
Ангола98.812Дијаграм
Андора107.813Дијаграм
Антигва и Барбуда101.413Дијаграм