IQ статистика

Основни податоци Просечно Количина Дијаграм
Мажи109.01 Дијаграм
Жените88.52 Дијаграм
- - - - -76.01 Дијаграм
Сите90.54 Дијаграм
Дијаграм (Сите).
Земја Просечно Количина Дијаграм
Авганистан0.00Дијаграм
Австралија0.00Дијаграм
Австрија0.00Дијаграм
Азербејџан0.00Дијаграм
Албанија0.00Дијаграм
Алжир0.00Дијаграм
Американски Девствени Острови0.00Дијаграм
Ангола0.00Дијаграм
Андора0.00Дијаграм
Антигва и Барбуда0.00Дијаграм