IQ статистика

Основни податоци Просечно Количина Дијаграм
Мажи97.57661 Дијаграм
Жените91.95582 Дијаграм
- - - - -92.03169 Дијаграм
Сите94.516412 Дијаграм
Дијаграм (Сите).
Земја Просечно Количина Дијаграм
Авганистан98.368Дијаграм
Австралија93.4148Дијаграм
Австрија88.775Дијаграм
Азербејџан87.870Дијаграм
Албанија93.1103Дијаграм
Алжир99.042Дијаграм
Американски Девствени Острови90.911Дијаграм
Ангола102.816Дијаграм
Андора93.831Дијаграм
Антигва и Барбуда95.918Дијаграм