IQ статистика

Основни податоци Просечно Количина Дијаграм
Мажи110.0397 Дијаграм
Жените99.9130 Дијаграм
- - - - -112.1134 Дијаграм
Сите108.5661 Дијаграм
Дијаграм (Сите).
Земја Просечно Количина Дијаграм
Авганистан110.18Дијаграм
Австралија112.324Дијаграм
Австрија110.04Дијаграм
Азербејџан93.45Дијаграм
Албанија111.120Дијаграм
Алжир120.05Дијаграм
Американски Девствени Острови0.00Дијаграм
Ангола115.73Дијаграм
Андора125.04Дијаграм
Антигва и Барбуда0.00Дијаграм