IQ статистика

Основни податоци Просечно Количина Дијаграм
Мажи108.51133 Дијаграм
Жените98.7454 Дијаграм
- - - - -106.4435 Дијаграм
Сите105.92022 Дијаграм
Дијаграм (Сите).
Земја Просечно Количина Дијаграм
Авганистан107.920Дијаграм
Австралија107.345Дијаграм
Австрија98.512Дијаграм
Азербејџан95.29Дијаграм
Албанија109.326Дијаграм
Алжир110.19Дијаграм
Американски Девствени Острови0.00Дијаграм
Ангола90.68Дијаграм
Андора123.76Дијаграм
Антигва и Барбуда0.00Дијаграм