Загатки со чкорчиња од кибрит. Равенки со чкорчиња.
Логични игри со чкорчиња (шкорче) онлајн.

Направи ги равенките точно.

Премести 1 чкорчиња. (Кликнете на чкорчиња или празни места).
0
Провери Ресетирај Одговор

Отстрани 1 чкорчиња.
0
Провери Ресетирај Одговор


Премести 1 чкорчиња.
0
Провери Ресетирај Одговор

Додади 1 чкорчиња.
0
Провери Ресетирај Одговор


Премести 2 чкорчиња.
0
Провери Ресетирај Одговор

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>