माचिस कोडे। माचिस गणितीय समीकरण।
माचिस कोडे खेळ।

समीकरण खरे बनवा।

3 माचिस काढा। (माचिस किंवा रिक्त जागा वर क्लिक करा).
0
तपासा रीसेट करा उत्तर द्या

2 माचिस हलवा।
0
तपासा रीसेट करा उत्तर द्या


3 माचिस काढा।
0
तपासा रीसेट करा उत्तर द्या

2 माचिस हलवा।
0
तपासा रीसेट करा उत्तर द्या


3 माचिस काढा।
0
तपासा रीसेट करा उत्तर द्या

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>