IQစာရင်းဇယား

အခြေခံပညာဒေတာ ပျမ်းမျှ အရေအတွက် ပုံကြမ်း
အထီး100.24566 ပုံကြမ်း
အမျိုးသမီးများ92.53138 ပုံကြမ်း
- - - - -92.61811 ပုံကြမ်း
အားလုံး96.29515 ပုံကြမ်း
ပုံကြမ်း (အားလုံး) ။
နိုင်ငံ ပျမ်းမျှ အရေအတွက် ပုံကြမ်း
ကင်ညာ0.00ပုံကြမ်း
ကင်မရွန်း100.01ပုံကြမ်း
ကနေဒါ102.729ပုံကြမ်း
ကမ္ဘောဒီးယား88.25ပုံကြမ်း
ကျူးဘား0.00ပုံကြမ်း
ကြက်ဆင်93.412ပုံကြမ်း
ကာဂျစ္စတန်94.33ပုံကြမ်း
ကာဇက်စတန်99.67ပုံကြမ်း
ကာတာနိုင်ငံ0.00ပုံကြမ်း
ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ84.02ပုံကြမ်း