IQစာရင်းဇယား

အခြေခံပညာဒေတာ ပျမ်းမျှ အရေအတွက် ပုံကြမ်း
အထီး109.01 ပုံကြမ်း
အမျိုးသမီးများ88.52 ပုံကြမ်း
- - - - -76.01 ပုံကြမ်း
အားလုံး90.54 ပုံကြမ်း
ပုံကြမ်း (အားလုံး) ။
နိုင်ငံ ပျမ်းမျှ အရေအတွက် ပုံကြမ်း
ကင်ညာ0.00ပုံကြမ်း
ကင်မရွန်း0.00ပုံကြမ်း
ကနေဒါ0.00ပုံကြမ်း
ကမ္ဘောဒီးယား0.00ပုံကြမ်း
ကျူးဘား0.00ပုံကြမ်း
ကြက်ဆင်95.01ပုံကြမ်း
ကာဂျစ္စတန်0.00ပုံကြမ်း
ကာဇက်စတန်0.00ပုံကြမ်း
ကာတာနိုင်ငံ0.00ပုံကြမ်း
ကိတ်ဗာဒီနိုင်ငံ0.00ပုံကြမ်း