Test IQ darmowy


Łatwe testy

Normalne testy

Cięższe testy
Test numeryczny:

Trudne testy
Test numeryczny:

Najpopularniejszy test IQ online. Porównaj swój wynik IQ ze średnim IQ innych użytkowników. Wtedy będziesz wiedział, jaki jesteś inteligentny. Po przetestowaniu IQ sprawdź swoje odpowiedzi, aby zobaczyć, ile z nich było poprawnych. Zwłaszcza te pytania, na które odpowiedziałeś błędnie. Możesz także zobaczyć skalę IQ i wykres IQ.

Średnie IQ w różnych krajach.

  Test IQ 1  
Kraje Średnie IQ
Japonia114.1
Hiszpania113.3
Korea Południowa109.9
Szwecja108.8
Zjednoczone Królestwo108.1
Szwajcaria107.5
Włochy107.2
Niemcy106.0
Francja104.3
Belgia103.0
Holandia102.8
Polska102.6
Kanada101.8
Finlandia100.6
Dania99.6
Wietnam98.7
Ukraina98.2
Filipiny97.9
Stany Zjednoczone Ameryki97.8
Węgry97.4
Indie96.5
Rosja96.1
Izrael95.3
Indonezja94.3
Łotwa94.3
Bułgaria93.5
Grecja93.0
Tajlandia92.5
Estonia92.4
Mongolia91.1
Gruzja90.9
Malezja90.6
Ghana88.1
Bangladesz88.0
Afryka Południowa87.7
Barbados85.8
Wszystkie kraje (201) >>>   Średnie IQ
Twoje IQ (iloraz inteligencji) to liczba, dzięki której możesz porównać się z innymi ludźmi. Wszystko, co robi IQ, to próba dostarczenia Ci dokładniejszych informacji na temat tego, gdzie stoisz w porównawczej skali IQ. Większość skal IQ używa liczby 100 jako średniej. Aby zobaczyć statystyki wyników innych użytkowników i porównać je z własnymi, kliknij przycisk - "Średnie IQ". Statystyki IQ są przechowywane dla 201 krajów. Nasza strona ma wiele różnych typów statystyk testów IQ (test IQ bezpłatny). Wypełnianie danych dla statystyk nie jest obowiązkowe.
Średnie IQ i skala IQ
Po przetestowaniu IQ możesz sprawdzić, jak dobrze sobie radziłeś, odnosząc się do skali IQ (wykres IQ). Poniższa skala IQ pokazuje, w jaki sposób inteligencja jest rozdzielana wśród ogólnej populacji. Skala IQ pokazuje odsetek wyników testu IQ podzielonych na grupy po 10 punktów.

Skala IQ lub wykres IQ (wszystkie kraje).

(Statystyki naszej strony)
Testy na IQ są standaryzowane po podaniu ich wielu tysiącom osób i ustalone średnie IQ (100). Wynik IQ powyżej lub poniżej tej normy służy, zgodnie z krzywą dzwonową, do ustalenia rzeczywistej oceny IQ u badanego. Większość ludzi ma wyniki testu IQ, które mieszczą się w środku skali IQ (wykres IQ). Oznacza to, że średnia inteligencja znajduje się w około 50% populacji i mieści się w zakresie między IQ 90 a 110, przy czym wynik IQ 100 jest "magiczną" liczbą przeciętnego IQ. Nasza strona gromadzi statystyki wyników testu IQ dla 201 krajów na świecie. W każdym kraju średnie IQ może różnić się od standardowego (100). Dlatego przy sumowaniu wyników wszystkich krajów ogólna skala IQ (wykres IQ) jest nieco zniekształcona w stosunku do rozkładu normalnego (krzywa dzwonowa). Z tego samego powodu średnie IQ różni się od 100. Jeśli spojrzysz na skalę IQ krajów monoetnicznych i rozwiniętych gospodarczo (Japonia), zobaczysz, że krzywa dzwonowa jest prawie idealna. Aby wyświetlić skalę IQ (wykres IQ) dla poszczególnych krajów, kliknij przycisk - "Średnie IQ".

Zakres IQ i poziomy IQ.

Zakres IQ Wyniki IQ Poziomy IQ
1ponad 160Doskonałe uzdolnienia (geniusz)
2od 130 do 160Różne stopnie zdolności intelektualnych
3od 120 do 129Jeszcze jaśniejsza inteligencja
4od 111 do 119Jasna inteligencja
5od 90 do 110Średni poziom IQ
6od 80 do 89Zwykle uważany za powolnego ucznia
7mniej niż 80Różne stopnie upośledzenia umysłowego. Ci ludzie muszą rozwijać inteligencję.
Wiele osób zadaje sobie pytanie: "Jak wysokie jest moje IQ?". Wyniki IQ od 111 do 119 wskazują na jasną inteligencję. Wyniki IQ od 120 do 129 wskazują na wyższą inteligencję. Wyniki IQ wynoszące 130 lub więcej wskazują na uzdolnienia. Jednak niektóre testy różnią się nieznacznie, a zdolności intelektualne mogą być wykazane w wyniku 135 lub więcej, lub 140 i więcej. Osoby, które osiągnęły ponad 160 punktów, są obdarzone wyższym talentem, często określanym jako należące do kategorii "geniusz". Jednak kluczowym czynnikiem inteligencji jest jej rozwój i wykorzystanie. Bez rozwoju, zastosowania i wydajności wysoka inteligencja jest bezwartościową cechą, zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Osoba, która uzyska od 80 do 89 punktów, jest zwykle uważana za powolnego ucznia. Wyniki poniżej 80 wskazują na różne stopnie upośledzenia umysłowego. Ci ludzie muszą rozwijać inteligencję.
Co się stanie, jeśli dana osoba nie uzyska ponadprzeciętnego wyniku IQ? Nie oznacza to, że dana osoba nie ma predyspozycji do różnych karier. Być może inne testy mogą je wykryć. Chociaż sam test na IQ da ci dość dokładny wskaźnik twojej inteligencji, istnieje wiele innych aspektów ludzkiego intelektu - takich jak kreatywność, talent muzyczny i umiejętności psychomotoryczne - które nie są mierzone testem IQ. Wyniki IQ nie są prawidłowymi wskaźnikami umiejętności w obszarach kreatywnych, psychoruchowych i przywódczych. Na przykład brak sukcesu w jednym z testów może wskazywać na obszar słabości, podczas gdy lepsze wyniki w innym teście mogą wskazywać na obszary nauki lub pracy, które będą dla ciebie stosunkowo łatwe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O IQ (iloraz inteligencji) i testach IQ.

IQ to skrót od "intelligence quotient - ilorazu inteligencji". Inteligencja to zdolność do uczenia się lub rozumienia. To właśnie decyduje o tym, jak skutecznie każdy z nas radzi sobie z pojawiającymi się sytuacjami i jak intelektualnie czerpiemy korzyści z naszych doświadczeń. Inteligencja oczywiście różni się w zależności od osoby i to właśnie próby inteligencji (test IQ bezpłatny) próbują zmierzyć. Prawidłowo zwalidowany test musiałby zostać przekazany około 20 000 osobom, a wyniki skorelowane przed ujawnieniem dokładnego pomiaru IQ danej osoby. Jednak dorośli muszą być oceniani na podstawie testu IQ, którego średni wynik IQ wynosi 100, a ich wyniki są oceniane powyżej i poniżej tej normy zgodnie ze znanymi wynikami.
Znajomość własnego IQ ma wiele zalet. W procesie rozwoju człowieka zrozumienie własnego potencjału i własnych ograniczeń może mieć ogromną wartość osobistą. Wszyscy mamy zarówno potencjał wzrostu, jak i ograniczenia osobiste; IQ jest tylko jednym z wielu wskaźników obu tych czynników. Ważne jest, aby wiedzieć i zrozumieć, że w grę wchodzi wiele innych czynników, które są ważne dla sukcesu i szczęścia. Motywacja, wrażliwość, pracowitość i zdolność do miłości należą do tych czynników i należą do umiejętności, których nie mierzą standardowe testy inteligencji (test IQ darmowy).
Wynik testu lub IQ oznacza iloraz inteligencji. Jest to konkretny pomiar liczbowy mniej niż określonej koncepcji - inteligencji. Chociaż IQ jest wskaźnikiem wrodzonej zdolności i potencjału, nie jest to miara czysta. Nawet najlepszy test wrodzonej zdolności jest skażony przez określone czynniki zdolności oraz informacje i umiejętności zdobyte poprzez doświadczenie i naukę. Niemniej IQ jest dość dobrą miarą opisową i predykcyjną. Test inteligencji jest w pewnym sensie metodą pomiaru zdolności umysłowych, a różnice w wynikach IQ wskazują na różnice w strukturze mózgu, a także różnice wynikające z narażenia i doświadczenia.
Inteligencja i inteligentne możliwości są niezbędne, aby kreatywność dawała "dobre" produkty. Kreatywny umysł musi mieć informacje, pomysły i koncepcje, z których można czerpać. Chociaż wysoce kreatywni ludzie niekoniecznie wykazują wysokie wyniki IQ, nie byliby w stanie podjąć kreatywnych działań, jak opisano tutaj, gdyby ich zdolności wywiadowcze były bardzo niskie. Kiedy mowa jest o "wysoce inteligentnych, wysoce kreatywnych" osobach, odnosi się to do osób, które są wysoce kreatywne i które mają rzeczywiste, choć niezarejestrowane, iloraz inteligencji od 140 do 150 lub nawet więcej. Doświadczenie pokazuje, że większość niezwykle kreatywnych osób ma tendencję do IQ między 120 a 139 na standardowych testach inteligencji (test na IQ).
Aby poprawić swoje funkcjonalne IQ, poziom inteligencji, na którym faktycznie wykonujesz (a nie twoje mierzone IQ), przekonasz się, że czytanie i rozwijanie większej świadomości światów innych niż twój jest wspaniałą aktywnością poszerzającą umysł. Czytaj czasopisma i książki, literaturę faktu i fikcję, na interesujące Cię tematy - podróże, inne kultury, sztukę, archeologię, naukę, technologię itp. Przeczytaj wszystko, co zapewnia nowe rodzaje informacji i wgląd w życie w ogóle. Poszerzenie zakresu zainteresowań i bazy wiedzy nie tylko zwiększy poziom funkcjonowania umysłowego, ale sprawi, że życie stanie się ciekawsze, a także sprawi, że będziesz bardziej interesujący. Im więcej testów IQ wykonasz, tym bardziej doświadczony stajesz się.
Wysokie wyniki testów inteligencji są tylko jednym z wielu wskaźników, że dana osoba ma potencjał lub wykazała zdolności, które są wyraźnie wybitne. Wysokie IQ wskazuje na uzdolnienia i talent w obszarach akademickich i intelektualnych, ale oprócz uzdolnień akademickich istnieją inne obszary ludzkich starań i osiągnięć, w których dana osoba może być również obdarowana. Wyniki IQ nie są prawidłowymi wskaźnikami umiejętności w obszarach kreatywnych, psychoruchowych i przywódczych.
Wyniki IQ zwykle różnią się nieco przy różnych okazjach i między różnymi IQ testów. Powinien jednak istnieć wykazany zakres wyników IQ w obrębie około 20-punktowej zmienności. Przyczyny tego normalnego zakresu zmienności IQ wynikają z następujących faktów:
1. Istnieją pewne różnice w samych testach IQ (pytania na inteligencje).
2. Różnice w warunkach testowania wpłyną na wyniki poszczególnych osób w testach na IQ w różnych momentach.
3. Fizyczne i psychiczne samopoczucie osoby biorącej udział w teście IQ będzie się zmieniać od czasu do czasu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesteś teraz gotowy, aby rozpocząć test IQ.
Rozpocznij test IQ