IQ සංඛ්යාලේඛන

මූලික දත්ත සාමාන්යය ගණන රූප සටහන
පිරිමි100.24566 රූප සටහන
කාන්තා92.53138 රූප සටහන
- - - - -92.61811 රූප සටහන
සියලුම96.29515 රූප සටහන
රූප සටහන (සියලුම).
රට සාමාන්යය ගණන රූප සටහන
අයර්ලන්තය95.05රූප සටහන
අයිවරි කෝස්ට්0.00රූප සටහන
අයිස්ලන්තය118.917රූප සටහන
අරූබා84.112රූප සටහන
අසර්බයිජාන්88.340රූප සටහන
ආර්ජන්ටිනාව92.538රූප සටහන
ආර්මේනියාව112.828රූප සටහන
ඇන්ගෝලා98.113රූප සටහන
ඇන්ටිගුවා හා බාබුඩා97.014රූප සටහන
ඇන්ඩෝරාව100.118රූප සටහන