IQ štatistiky

Základné údaje Priemer Počet Diagram
Muži110.0390 Diagram
Ženy99.9130 Diagram
- - - - -112.0132 Diagram
Všetci108.4652 Diagram
Diagram (Všetci).
Krajina Priemer Počet Diagram
Afganistan110.18Diagram
Albánsko111.120Diagram
Alžírsko120.05Diagram
Americké Panenské ostrovy0.00Diagram
Andorra125.04Diagram
Angola115.73Diagram
Antigua a Barbuda0.00Diagram
Argentína115.52Diagram
Arménsko81.33Diagram
Aruba0.00Diagram