IQ štatistiky

Základné údaje Priemer Počet Diagram
Muži111.7741 Diagram
Ženy102.2243 Diagram
- - - - -114.2282 Diagram
Všetci110.41266 Diagram
Diagram (Všetci).
Krajina Priemer Počet Diagram
Afganistan110.618Diagram
Albánsko111.424Diagram
Alžírsko112.68Diagram
Americké Panenské ostrovy0.00Diagram
Andorra125.04Diagram
Angola102.17Diagram
Antigua a Barbuda0.00Diagram
Argentína118.34Diagram
Arménsko94.26Diagram
Aruba0.00Diagram