Imtixaanka bilaashka ah ee IQ


Imtixaanada dhaqameed

Imtixaanada fudud

Imtixaanada caadiga ah

Imtixaanada culus
Imtixaanka lambar ah

Imtixaanno adag
Imtixaanka lambar ah

Imtixaanada Einsteins

Imtixaanada aad u adag
Imtixaanadan, dhammaan su'aalaha aad bay u adag yihiin. Tijaabooyinkan waxa kaliya lagula talinayaa isticmaalayaasha khibradda leh.