Puzzle Shkrepëse. Ekuacionet me Shkrepëse.
Lojë Shkrepëse në internet.

Bëni ekuacionet të vërteta.

Lëviz 1 shkrepse. (Klikoni mbi shkrepëse ose boshllëqet).
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

Hiq 1 shkrepse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja


Lëviz 1 shkrepse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

Shto 1 shkrepse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja


Lëviz 2 shkrepëse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>