Puzzle Shkrepëse. Ekuacionet me Shkrepëse.
Lojë Shkrepëse në internet.

Bëni ekuacionet të vërteta.

Hiq 2 shkrepëse. (Klikoni mbi shkrepëse ose boshllëqet).
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

Lëviz 1 shkrepse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja


Shto 2 shkrepëse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

Hiq 3 shkrepëse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja


Lëviz 3 shkrepëse.
0
Kontrolloni Reset Përgjigjja

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>