Swali 1
Chagua jibu: Muda   
00:00
  <<
Mtihani wa IQ - Swali
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15