สถิติ IQ

ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
ผู้ชาย110.2967 แผนภาพ
ผู้หญิง100.1351 แผนภาพ
- - - - -112.8356 แผนภาพ
ทุกคน108.71674 แผนภาพ
แผนภาพ (ทุกคน).
ประเทศ เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
เกรเนดา50.01แผนภาพ
เกาหลีใต้107.8238แผนภาพ
เกาะกรีนแลนด์0.00แผนภาพ
เกาะจาเมกา0.00แผนภาพ
เกาะมอลตา105.01แผนภาพ
เคปเวิร์ด0.00แผนภาพ
เซเชลส์0.00แผนภาพ
เซนต์คิตส์และเนวิส0.00แผนภาพ
เซนต์ลูเซีย0.00แผนภาพ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์0.00แผนภาพ