สถิติ IQ

ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
ผู้ชาย100.24567 แผนภาพ
ผู้หญิง92.53138 แผนภาพ
- - - - -92.61811 แผนภาพ
ทุกคน96.29516 แผนภาพ
แผนภาพ (ทุกคน).
ประเทศ เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
เกรเนดา79.02แผนภาพ
เกาหลีใต้111.9916แผนภาพ
เกาะกรีนแลนด์112.02แผนภาพ
เกาะจาเมกา0.00แผนภาพ
เกาะมอลตา105.01แผนภาพ
เคปเวิร์ด84.02แผนภาพ
เซเชลส์115.33แผนภาพ
เซนต์คิตส์และเนวิส0.00แผนภาพ
เซนต์ลูเซีย0.00แผนภาพ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์0.00แผนภาพ