สถิติ IQ

ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
ผู้ชาย111.7731 แผนภาพ
ผู้หญิง102.1237 แผนภาพ
- - - - -114.2282 แผนภาพ
ทุกคน110.51250 แผนภาพ
แผนภาพ (ทุกคน).
ประเทศ เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
เกรเนดา0.00แผนภาพ
เกาหลีใต้107.364แผนภาพ
เกาะกรีนแลนด์0.00แผนภาพ
เกาะจาเมกา0.00แผนภาพ
เกาะมอลตา0.00แผนภาพ
เคปเวิร์ด0.00แผนภาพ
เซเชลส์0.00แผนภาพ
เซนต์คิตส์และเนวิส0.00แผนภาพ
เซนต์ลูเซีย0.00แผนภาพ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์0.00แผนภาพ