สถิติ IQ

ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
ผู้ชาย110.1399 แผนภาพ
ผู้หญิง99.6132 แผนภาพ
- - - - -111.9137 แผนภาพ
ทุกคน108.4668 แผนภาพ
แผนภาพ (ทุกคน).
ประเทศ เฉลี่ย จำนวน แผนภาพ
เกรเนดา0.00แผนภาพ
เกาหลีใต้107.924แผนภาพ
เกาะกรีนแลนด์0.00แผนภาพ
เกาะจาเมกา0.00แผนภาพ
เกาะมอลตา0.00แผนภาพ
เคปเวิร์ด0.00แผนภาพ
เซเชลส์0.00แผนภาพ
เซนต์คิตส์และเนวิส0.00แผนภาพ
เซนต์ลูเซีย0.00แผนภาพ
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์0.00แผนภาพ