Mga istatistika ng IQ

Pangunahing Impormasyon Average Bilang ng Diagram
Mga lalaki110.8809 Diagram
Mga babae101.7278 Diagram
- - - - -113.3302 Diagram
Lahat109.51389 Diagram
Diagram (Lahat).
Bansa Average Bilang ng Diagram
Afghanistan108.919Diagram
Albania111.424Diagram
Alemanya132.213Diagram
Algeria110.19Diagram
Andorra125.04Diagram
Angola102.17Diagram
Antigua at Barbuda0.00Diagram
Argentina118.34Diagram
Armenia94.26Diagram
Aruba0.00Diagram