Mga istatistika ng IQ

Pangunahing Impormasyon Average Bilang ng Diagram
Mga lalaki107.8185 Diagram
Mga babae104.067 Diagram
- - - - -93.649 Diagram
Lahat104.6301 Diagram
Diagram (Lahat).
Bansa Average Bilang ng Diagram
Afghanistan112.56Diagram
Albania111.014Diagram
Alemanya152.02Diagram
Algeria111.34Diagram
Andorra131.03Diagram
Angola115.73Diagram
Antigua at Barbuda0.00Diagram
Argentina115.52Diagram
Armenia72.02Diagram
Aruba0.00Diagram