Mga istatistika ng IQ

Pangunahing Impormasyon Average Bilang ng Diagram
Mga lalaki97.57725 Diagram
Mga babae91.95639 Diagram
- - - - -92.03201 Diagram
Lahat94.516565 Diagram
Diagram (Lahat).
Bansa Average Bilang ng Diagram
Afghanistan98.368Diagram
Albania93.1103Diagram
Alemanya103.648Diagram
Algeria99.042Diagram
Andorra93.932Diagram
Angola102.816Diagram
Antigua at Barbuda95.918Diagram
Argentina90.650Diagram
Armenia109.929Diagram
Aruba86.316Diagram