Mga istatistika ng IQ

Pangunahing Impormasyon Average Bilang ng Diagram
Mga lalaki111.8615 Diagram
Mga babae102.6202 Diagram
- - - - -115.3227 Diagram
Lahat110.81044 Diagram
Diagram (Lahat).
Bansa Average Bilang ng Diagram
Afghanistan112.617Diagram
Albania111.424Diagram
Alemanya132.213Diagram
Algeria118.47Diagram
Andorra125.04Diagram
Angola102.17Diagram
Antigua at Barbuda0.00Diagram
Argentina126.73Diagram
Armenia92.65Diagram
Aruba0.00Diagram