Mga palaisipan na may posporo. Mga equation na may posporo.
Papag-isipin laro na may posporo (online).

Gawin ang mga equation tama.

Alisin ang 2 posporo. (Mag-click sa posporo o walang laman na upuan).
0
Suriin I-reset Sagot

Ilipat ang 1 posporo.
0
Suriin I-reset Sagot


Magdagdag ng 2 posporo.
0
Suriin I-reset Sagot

Alisin ang 3 posporo.
0
Suriin I-reset Sagot


Ilipat ang 3 posporo.
0
Suriin I-reset Sagot

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>