Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Đàn ông110.2966 Sơ đồ
Phụ nữ100.1351 Sơ đồ
- - - - -112.7354 Sơ đồ
Tất cả108.61671 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan107.920Sơ đồ
Ai Cập110.416Sơ đồ
Albani111.424Sơ đồ
Algeria110.19Sơ đồ
Ấn Độ96.418Sơ đồ
Andorra131.05Sơ đồ
Angola90.68Sơ đồ
Antigua và Barbuda0.00Sơ đồ
Áo98.512Sơ đồ
Argentina118.34Sơ đồ