Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Nam giới108.01398 Sơ đồ
Nữ giới97.1644 Sơ đồ
- - - - -103.9516 Sơ đồ
Tất cả104.42558 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan107.021Sơ đồ
Ai Cập110.416Sơ đồ
Albani106.228Sơ đồ
Algeria108.210Sơ đồ
Ấn Độ96.120Sơ đồ
Andorra123.76Sơ đồ
Angola90.68Sơ đồ
Antigua và Barbuda0.00Sơ đồ
Áo97.013Sơ đồ
Argentina105.37Sơ đồ