Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Đàn ông109.01 Sơ đồ
Phụ nữ88.52 Sơ đồ
- - - - -76.01 Sơ đồ
Tất cả90.54 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan0.00Sơ đồ
Ai Cập0.00Sơ đồ
Albani0.00Sơ đồ
Algeria0.00Sơ đồ
Ấn Độ0.00Sơ đồ
Andorra0.00Sơ đồ
Angola0.00Sơ đồ
Antigua và Barbuda0.00Sơ đồ
Áo0.00Sơ đồ
Argentina0.00Sơ đồ