Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Đàn ông111.7731 Sơ đồ
Phụ nữ102.1237 Sơ đồ
- - - - -114.2282 Sơ đồ
Tất cả110.51250 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan110.618Sơ đồ
Ai Cập110.416Sơ đồ
Albani111.424Sơ đồ
Algeria112.68Sơ đồ
Ấn Độ96.418Sơ đồ
Andorra125.04Sơ đồ
Angola102.17Sơ đồ
Antigua và Barbuda0.00Sơ đồ
Áo101.111Sơ đồ
Argentina118.34Sơ đồ