Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Nam giới100.14564 Sơ đồ
Nữ giới92.53138 Sơ đồ
- - - - -92.61811 Sơ đồ
Tất cả96.29513 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan95.144Sơ đồ
Ai Cập109.817Sơ đồ
Albani98.053Sơ đồ
Algeria100.429Sơ đồ
Ấn Độ95.722Sơ đồ
Andorra100.118Sơ đồ
Angola98.113Sơ đồ
Antigua và Barbuda97.014Sơ đồ
Áo89.746Sơ đồ
Argentina92.538Sơ đồ