Thống kê IQ

Dữ liệu cơ bản Trung bình Số lượng Sơ đồ
Đàn ông110.1399 Sơ đồ
Phụ nữ99.6132 Sơ đồ
- - - - -111.9137 Sơ đồ
Tất cả108.4668 Sơ đồ
Sơ đồ (Tất cả).
Quốc gia Trung bình Số lượng Sơ đồ
Afghanistan110.18Sơ đồ
Ai Cập113.112Sơ đồ
Albani111.120Sơ đồ
Algeria120.05Sơ đồ
Ấn Độ97.811Sơ đồ
Andorra125.04Sơ đồ
Angola115.73Sơ đồ
Antigua và Barbuda0.00Sơ đồ
Áo110.04Sơ đồ
Argentina115.52Sơ đồ