Izibalo ze-IQ

Idatha eyisisekelo isilinganiso Inani Diagram
Amadoda109.9395 Diagram
Abesifazane99.9130 Diagram
- - - - -112.1134 Diagram
Bonke108.4659 Diagram
Ishadi (Bonke).
Izwe isilinganiso Inani Diagram
Afghanistan110.18Diagram
Ama-Comoros0.00Diagram
Aruba0.00Diagram
Azerbaijan93.45Diagram
Belgium135.97Diagram
Belize0.00Diagram
Brazil118.98Diagram
Bulgaria118.01Diagram
Burkina Faso0.00Diagram
Cameroon0.00Diagram