Izibalo ze-IQ

Idatha eyisisekelo isilinganiso Inani Diagram
Amadoda97.110394 Diagram
Abesifazane91.68127 Diagram
- - - - -91.44346 Diagram
Bonke94.022867 Diagram
Ishadi (Bonke).
Izwe isilinganiso Inani Diagram
Afghanistan94.492Diagram
Ama-Comoros0.00Diagram
Aruba89.721Diagram
Azerbaijan85.996Diagram
Belgium105.824Diagram
Belize88.36Diagram
Brazil123.231Diagram
Bulgaria97.636Diagram
Burkina Faso82.01Diagram
Cameroon100.01Diagram