Izibalo ze-IQ

Idatha eyisisekelo isilinganiso Inani Diagram
Amadoda97.57661 Diagram
Abesifazane91.95583 Diagram
- - - - -92.03169 Diagram
Bonke94.516413 Diagram
Ishadi (Bonke).
Izwe isilinganiso Inani Diagram
Afghanistan98.368Diagram
Ama-Comoros0.00Diagram
Aruba86.316Diagram
Azerbaijan87.870Diagram
Belgium108.719Diagram
Belize99.73Diagram
Brazil128.427Diagram
Bulgaria102.027Diagram
Burkina Faso82.01Diagram
Cameroon100.01Diagram