Izibalo ze-IQ

Idatha eyisisekelo isilinganiso Inani Diagram
Amadoda108.51133 Diagram
Abesifazane98.7454 Diagram
- - - - -106.4435 Diagram
Bonke105.92022 Diagram
Ishadi (Bonke).
Izwe isilinganiso Inani Diagram
Afghanistan107.920Diagram
Ama-Comoros0.00Diagram
Aruba0.00Diagram
Azerbaijan95.29Diagram
Belgium127.39Diagram
Belize0.00Diagram
Brazil132.021Diagram
Bulgaria102.17Diagram
Burkina Faso0.00Diagram
Cameroon100.01Diagram