Безплатен тест за интелигентност

Всички тестове за интелигентност са безплатни.
Резултатите от теста ще бъдат показани веднага.
IQ се измерва от 10 до 200.

Класически тестове
Класическите IQ тестове са подходящи за повечето потребители. Въпросите отговарят на стандартизирани тестове. Когато анализирате въпроси в тестове, вие тренирате логическото си мислене, общата интелигентност и способността да решавате нестандартни задачи. В резултат на това повишавате нивото на IQ.

Лесни тестове
Лесните IQ тестове имат по-ниска трудност, така че ще ви е по-лесно да отговорите на въпросите, които съдържат. Тези тестове са чудесни за загряване, преди да преминете към по-високи нива.

Нормални тестове
Нормалните IQ тестове са подобни на класическите, но често имат нестандартна графика и логика на въпросите. Въпросите са малко по-малко стандартизирани, но ще бъдат подходящи за повечето потребители.

По-тежки тестове
Тези IQ тестове са по-трудни от класическите или нормалните IQ тестове, така че отговорите на въпросите ще бъдат по-трудни и тестът ще ви отнеме малко повече време. Нивото на трудност е малко по-високо.
Числов тест
Числените IQ тестове съдържат въпроси с числа или с броене на някои форми. Въпреки че в други видове тестове има и няколко числови въпроса.

Тежки тестове
Числов тест
Тези IQ тестове са по-трудни от всички предишни. Анализирането на въпроси и подготовката на отговорите ще изискват много повече усилия и време от обикновените тестове. Препоръчва се за напреднали потребители. Нивото на трудност е значително по-високо от това на конвенционалните тестове.

Тестове за Айнщайн
Тези IQ тестове са приблизително еднакви по трудност с комплексните тестове. Анализирането на отговорите на въпроси ще изисква много повече усилия и време от обикновените тестове. Препоръчва се за напреднали потребители. Нивото на трудност е по-високо от това на обикновените тестове.

Много тежки тестове
В тези тестове всички въпроси са много трудни. Тези тестове се препоръчват само за много опитни потребители.

Безплатен тест за интелигентност (IQ test). Най-популярният айкю тест онлайн. Сравнете вашия IQ резултат със средния IQ на други потребители. Тогава ще разберете колко сте умни. След тест IQ проверете отговорите си, за да видите колко са правилни. Особено онези въпроси, на които си отговорил погрешно. Можете също да видите IQ скала и IQ диаграма.
Вашият IQ (Intelligence Quotient - коефициент на интелигентност) е число, чрез което можете да сравните себе си с други хора. Всичко, което IQ прави, е опит да ви даде по-точна информация за това къде се намирате на сравнителната IQ скала. Повечето IQ скала използват числото 100 като средно. За да видите статистическите данни на резултатите на други потребители и ги сравнете със собствените си, кликнете върху бутона - „Среден IQ“. Статистика за IQ се води за 201 държава. Нашият сайт има много различни видове статистика за тестове за интелигентност (IQ test).
Среден IQ и IQ скала
След тестване на IQ можете да видите колко добре сте се справили, като се позовавате на IQ скалата (IQ диаграма). Следващата IQ скала показва как се разпределя интелигентността сред общото население. IQ скалата показва съотношението на резултатите от IQ тестове (тест за интелигентност), разделени на групи от 10 точки.

IQ скала или IQ диаграма (всички държави).

(Статистика на нашия сайт)
IQ тестовете (IQ test) са стандартизирани, след като са били дадени на много хиляди хора и е установен среден коефициент на интелигентност - IQ (100). IQ резултатът над или под тази норма се използва, според кривата на звънеца, за да се установи реалният IQ рейтинг на обекта. Повечето хора имат айкю тестови резултати, които попадат в средата на IQ скалата. Това означава, че средната интелигентност се намира в приблизително 50% от населението и варира между коефициент на интелигентност 90 и 110, като IQ резултат 100 е „магическото“ число на средния коефициент на интелигентност. Нашият сайт събира статистически данни за резултатите от IQ тестове (тест за интелигентност) за 201 страни от света. Във всяка страна средният коефициент на интелигентност може да се различава от стандартния (100). Следователно, когато обобщаваме резултатите от всички страни, цялостната IQ скала (IQ диаграма) леко се изкривява от нормалното разпределение (звънна крива). По същата причина средният IQ се различава от 100. Ако погледнете IQ скалата на една страна (с голям брой резултати от тестове), ще видите, че кривата на звънеца е почти перфектна. За да видите IQ скала (IQ диаграма) за отделни държави, щракнете върху бутона - "Среден IQ".

IQ обхват и IQ нива.

IQ обхват IQ резултат IQ нива
1повече от 160Превъзходна надареност (гений).
2от 130 до 160Различни степени на интелектуална надареност.
3от 120 до 129Още по-ярка интелигентност.
4от 111 до 119Ярка интелигентност.
5от 90 до 110Средното ниво на IQ.
6от 50 до 89Интелект под средното.
7по-малко от 50Ниска интелигентност.
Много хора си задават въпроса: „Колко висок е моят IQ?“. IQ оценки от 111 до 119 показва ярка интелигентност. IQ оценки от 120 до 129 показва превъзходна интелигентност. Коефициентът на интелигентност от 130 или повече е показател за надареност. Някои тестове обаче леко се различават и интелектуалната надареност може да бъде показана в резултат от 135 и повече или 140 и по-високи. Тези лица, които имат оценка над 160, са надарени с превъзходна надареност, често описвана като в категорията „гений“. Важен фактор в интелигентността обаче е неговото развитие и употреба. Без развитие, приложение и производителност, високият интелект е безполезна характеристика както за човека, така и за обществото. Човек, набрал от 50 до 89 точки, има по-ниско от средното ниво на интелигентност. Резултати под 50 показват ниско ниво на интелигентност. Ако човек има ниво на IQ под средното, тогава той трябва да развие своята интелигентност.
Какво се случва, ако човек не получи над средния IQ резултат? Това не означава, че човекът не притежава способности за различни кариери. Може би други тестове може да ги открият. Въпреки че самият тест за интелигентност (IQ test) ще ви даде доста точен индекс на вашата интелигентност, има много други аспекти на човешкия интелект - като креативност, музикален талант и психомоторни умения - които не се измерват чрез тест за IQ (айкю тест). IQ оценките не са валидни показатели за способности в творчески, психомоторни и лидерски области. Например, липсата на успех в един тест може да показва област на слабост, докато по-високите степени в друг тест могат да показват области на обучение или работа, които са сравнително лесни за вас.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за IQ (intelligence quotient) и IQ тестове.

IQ е съкращението за "intelligence quotient - коефициент на интелигентност". Интелигентността е способността за научаване или разбиране. Именно това определя колко ефективно всеки от нас се справя със ситуации, тъй като възниква и как печелим интелектуално от опита си. Интелигентността разбира се варира от човек на човек и е това, което тестовете за интелигентност (IQ tests) се опитват да измерват. Правилно тестваният тест трябва да бъде предоставен на приблизително 20 000 души и резултатите трябва да бъдат сравнени, преди да даде точно измерване на IQ на човек. Въпреки това, възрастните трябва да бъдат оценявани чрез IQ тест (айкю тест), който има среден IQ резултат от 100, а резултатите им се оценяват над и под тази норма в съответствие с известни резултати.
Познаването на IQ има много предимства. В процеса на човешкото развитие разбирането на собствения потенциал и собствените ограничения може да бъде от огромна лична стойност. Всички ние имаме както възходящ потенциал, така и лични ограничения; Коефициентът на интелигентност е само един от многото показатели и на двете. Важно е да се знае и да се разбере, че много други фактори влизат в игра и са важни за успеха и щастието. Мотивацията, чувствителността, трудолюбието и способността за любов са сред тези фактори и са сред способностите, които не се измерват със стандартните тестове за интелигентност (IQ tests).
Тестовият резултат, или IQ, означава коефициент на интелигентност (Intelligence Quotient). Това конкретно числово измерение не е до края на определена понятие - интелигентност. Въпреки че IQ е показател за вродена способност и потенциал, това не е чиста мярка. Дори най-добрият тест за вродена способност е замърсен от специфични фактори на способността и от информация и умения, придобити чрез опит и учене. Независимо от това, коефициентът на интелигентност е сравнително добра описателна и прогнозна мярка. Тестът за интелигентност (IQ test) в един смисъл е метод за измерване на умствената способност, а разликите в IQ показателите са показателни за разликите в структурата на мозъка, както и за разликите, произтичащи от експозиция и опит.
Интелигентността и интелигентните възможности са необходими, за да може креативността да доведе до „добри“ продукти. Творческият ум трябва да има информация, идеи и концепции, от които да черпи. Въпреки че високо творческите хора не показват непременно високи IQ резултати, те не биха били способни на творческо начинание, както е описано тук, ако техните интелигентни възможности бяха изключително ниски. Когато се прави позоваване на „високо интелигентни, силно креативни“ лица, препратката е към личности, които са силно креативни и имат действителен, макар и нерегистриран, коефициент на интелигентност от 140 до 150 или дори по-висок. Опитът показва, че повечето необичайно креативни личности са склонни към IQ между 120 и 139 при стандартни тестове за интелигентност (IQ test).
За да подобрите функционалния си коефициент на интелигентност, работното си ниво на интелигентност (а не измервания ви коефициент на интелигентност), ще откриете, че четенето и развитието на по-голяма информираност за светове, различни от вашия, е отлична дейност за разширяване на ума. Четете списания и книги, научна литература и белетристика на различни теми - пътешествия, други култури, изкуство, археология, наука, технологии и др. Прочетете всичко, което предоставя нови видове информация и разбиране на живота като цяло. Разширяването на вашия обхват на интереси и базата от знания не само ще повиши нивото ви на умствено функциониране, но ще направи живота по-интересен и ще ви направи и по-интересни. Колкото повече IQ тестове (тест за интелигентност) завършите, толкова по-опитни ставате.
Високите резултати от тестове за интелигентност (айкю тест) са, но един от много показатели, че човек има потенциал или демонстрирани способности, които очевидно са по-добри. Високият коефициент на интелигентност е показател за надареност и талант в академични и интелектуални области, но в допълнение към академичната надареност има и други области на човешкото начинание и постижения, в които човек също може да бъде надарен. IQ оценките не са валидни показатели за способности в творчески, психомоторни и лидерски области.
IQ (коефициент на интелигентност) оценките обикновено варират до известна степен при различни поводи и сред различни тестове IQ (тестове за интелигентност с отговори). Трябва обаче да има изложен диапазон от IQ резултати в рамките на около 20 точки. Причините за този нормален диапазон на IQ вариране произтичат от следните факти:
1. Има някои разлики в самите IQ тестове (IQ test).
2. Разликите в условията на тестване ще повлияят на представянето на индивида на IQ тестовете в различно време.
3. Физическото и психическото благополучие на лицето, което взема IQ теста (безплатен тест за интелигентност), ще варира от време на време.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вече сте готови да започнете тест за интелигентност (IQ test).
Започнете тест за интелигентност (iq тест)