Пъзели с кибрити. Уравнения с кибрити.
Логически игри с кибрити (онлайн).

Направете уравненията вярно.
Пъзели (математически уравнения) с кибритени клечки. Необходимо е да преместите, премахнете или добавите кибритени клечки, за да направите уравнението правилно.
За да преместите кибритената клечка, трябва да кликнете върху нея, след което щракнете върху мястото, където искате да поставите кибритената клечка. За да премахнете кибритени клечки, трябва да щракнете върху тях. За да добавите кибритени клечки, щракнете върху празните места.
Под уравненията има 3 бутона. За да проверите отговора си, щракнете върху левия бутон. Или щракнете върху десния бутон - незабавно покажете отговора. Средният бутон отменя всички действия. Вляво от тези бутони е посочен броят на оставащите действия, тоест колко още клечки кибрит трябва да бъдат премахнати, добавени или преместени.
Уравненията на тази страница съответстват на лесното ниво. Средното ниво започва на страница 4. Трудното ниво започва на страница 7.

Преместете 1 кибрит. (Кликнете върху кибрити или празни места).
0
Проверете Нулиране Отговор

Премахнете 1 кибрит.
0
Проверете Нулиране Отговор


Преместете 1 кибрит.
0
Проверете Нулиране Отговор

Добавете 1 кибрит.
0
Проверете Нулиране Отговор


Преместете 2 кибрити.
0
Проверете Нулиране Отговор

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>