IQ test zdarma

Všechny IQ testy jsou zdarma.
Výsledky testu se zobrazí okamžitě.
IQ se měří od 10 do 200.

Klasické testy

Snadné testy

Normální testy

Těžší testy
Test s čísly

Tvrdé testy
Test s čísly

Testy na Einsteiny

Velmi těžké testy
V těchto testech jsou všechny otázky velmi těžké. Tyto testy se doporučují pouze velmi zkušeným uživatelům.

Nejoblíbenější online IQ test. Porovnejte své skóre IQ s průměrnou hodnotou IQ ostatních uživatelů. Pak budete vědět, jak jste chytrí. Po testování IQ zkontrolujte své odpovědi a zjistěte, kolik bylo správných. Zejména ty otázky, na které jste odpověděli nesprávně. Můžete také vidět měřítko IQ a IQ graf.
Váš IQ (Intelligence Quotient) je číslo, pomocí kterého se můžete porovnávat s ostatními lidmi. Vše, co IQ dělá, je pokus poskytnout vám přesnější informace o tom, kde stojíte na srovnávací stupnici IQ. Většina stupnic IQ používá číslo 100 jako průměr. Chcete-li zobrazit statistiky výsledků ostatních uživatelů a porovnat je s vašimi vlastními, klikněte na tlačítko - „Průměrné IQ“. Statistiky IQ jsou udržovány pro 201 zemí. Naše stránka obsahuje mnoho různých typů statistik IQ testů (test inteligence). Vyplňování údajů pro statistiku není povinné.
Průměrné IQ a stupnice IQ
Po testování IQ se můžete podívat, jak jste si vedli, když se podíváte na stupnici IQ (IQ graf). Následující stupnice IQ ukazuje, jak je inteligence distribuována mezi běžnou populaci. Stupnice IQ ukazuje podíl výsledků IQ testu rozdělených do skupin po 10 bodech.

Stupnice IQ nebo IQ graf (všechny země).

(Statistiky našeho webu)
IQ testy jsou standardizovány poté, co byly dány mnoha tisícům lidí, a byl stanoven průměrný IQ (100). Skóre IQ nad nebo pod touto normou se používá podle zvonové křivky k určení skutečného IQ hodnocení subjektu. Většina lidí má skóre IQ testu, které spadají do středu stupnice IQ (IQ graf). To znamená, že průměrná inteligence se nachází v přibližně 50% populace a pohybuje se mezi IQ 90 a 110, přičemž IQ skóre 100 je „magické“ číslo průměrného IQ. Naše stránka shromažďuje statistiky výsledků IQ testů pro 201 zemí světa. V každé zemi se průměrný IQ může lišit od standardu (100). Proto při sčítání výsledků všech zemí je celková stupnice IQ (IQ graf) mírně zkreslena od normálního rozdělení (zvonová křivka). Ze stejného důvodu se průměrný IQ liší od 100. Pokud se podíváte na stupnici IQ monoetnických a ekonomicky vyspělých zemí (Japonsko), uvidíte, že zvonová křivka je téměř dokonalá. Chcete-li zobrazit měřítko IQ (IQ graf) pro jednotlivé země, klikněte na tlačítko - „Průměrné IQ“.

IQ rozsah a IQ úrovně.

IQ rozsah IQ hodnoty IQ úrovně
1více než 160Vynikající nadání (génius)
2od 130 do 160Různé stupně intelektuálního nadání
3od 120 do 129Ještě jasnější inteligence
4od 111 do 119Jasná inteligence
5od 90 do 110Průměrná úroveň IQ
6od 50 do 89Intelekt pod průměrem
7méně než 50Nízká inteligence
Mnoho lidí si klade otázku: „Jak vysoká je moje IQ?“. IQ skóre od 111 do 119 ukazují na jasnou inteligenci. Skóre IQ od 120 do 129 naznačuje vynikající inteligenci. IQ skóre 130 nebo více svědčí o nadání. Některé testy se však mírně liší a intelektuální nadání se může projevit ve skóre 135 a výše, nebo 140 a výše. Osoby, které mají více než 160 bodů, jsou obdarovány nadaným nadáním, které je často označováno jako „génius“. Rozhodujícím faktorem inteligence je však jeho vývoj a použití. Bez vývoje, aplikace a produktivity je vysoká inteligence bezcennou vlastností jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Osoba, která skórovala od 50 do 89 bodů, má podprůměrné IQ. Skóre pod 50 znamená nízkou inteligenci. Pokud má člověk úroveň IQ pod průměrem, musí rozvíjet svoji inteligenci.
Co se stane, když člověk nezíská nadprůměrné skóre IQ? To neznamená, že daná osoba nemá schopnosti pro různé kariéry. Možná je mohou odhalit i jiné testy. I když samotný test IQ vám dá docela přesný index vaší inteligence, existuje mnoho dalších aspektů lidského intelektu - jako je kreativita, hudební talent a psychomotorické dovednosti - které se neměří testem IQ (test inteligence). Skóre IQ nejsou platnými ukazateli schopností v kreativních, psychomotorických a vůdčích oblastech. Například neúspěch v jednom z testů může dobře ukazovat na oblast slabosti, zatímco silnější skóre na jiném testu může ukazovat na oblasti studia nebo práce, které vám budou relativně snadné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IQ (intelligence quotient - inteligenční kvocient) and IQ tests.

IQ je zkratka pro „intelligence quotient - inteligenční kvocient“. Inteligence je schopnost učit se nebo rozumět. Právě to určuje, jak efektivně se každý z nás vyrovná se situacemi, které nastanou, a jak intelektuálně profitujeme z našich zkušeností. Inteligence se samozřejmě liší od člověka k člověku a je to, jaké testy inteligence (IQ testy) se snaží měřit. Správně ověřený test by musel být proveden přibližně 20 000 lidem a výsledky by měly korelovat, než odhalí přesné měření IQ osoby. Dospělí však musí být posuzováni na základě IQ testu, jehož průměrné skóre IQ je 100 a jejich výsledky jsou klasifikovány nad a pod tuto normu podle známých skóre.
Znalost IQ má mnoho výhod. V procesu lidského vývoje může mít poznání vlastního potenciálu a vlastních omezení nesmírnou osobní hodnotu. Všichni máme vzestupný potenciál i osobní omezení; IQ je pouze jedním z mnoha ukazatelů obou. Je důležité vědět a pochopit, že do hry vstupuje mnoho dalších faktorů, které jsou důležité pro úspěch a štěstí. Motivace, citlivost, pracovitost a schopnost lásky patří mezi tyto faktory a patří mezi schopnosti neměřené standardními testy inteligence (IQ test).
Skóre testu, nebo IQ, znamená Inteligentní kvocient. Jde o specifické numerické měření méně specifického konceptu - inteligence. IQ je ukazatelem vrozené schopnosti a potenciálu, nejedná se však o čisté měřítko. Dokonce i nejlepší test vrozených schopností je kontaminován specifickými faktory schopností a informacemi a dovednostmi získanými prostřednictvím zkušeností a učení. IQ je nicméně přiměřeně dobrým popisným a prediktivním opatřením. Zpravodajský test je v jednom smyslu metodou měření mentální kapacity a rozdíly v skóre IQ svědčí o rozdílech ve struktuře mozku i o rozdílech, které vyplývají z expozice a zkušeností.
Inteligence a intelektuální schopnosti jsou nezbytné pro kreativitu, aby vedly k „dobrým“ produktům. Kreativní mysl musí mít informace, nápady a koncepty, z nichž je možné čerpat. Ačkoli vysoce kreativní lidé nemusí nutně vykazovat vysoké skóre IQ, nebyli by schopni kreativního úsilí, jak je zde popsáno, pokud by jejich inteligenční schopnosti byly extrémně nízké. Když se odkazuje na „vysoce inteligentní, vysoce kreativní“ osoby, odkazuje se na jednotlivce, kteří jsou vysoce kreativní a kteří mají skutečnou, i když neregistrovanou, IQ 140 až 150 nebo dokonce vyšší. Zkušenost ukazuje, že většina neobvykle kreativních osob má sklon k IQ skóre mezi 120 a 139 při standardních testech inteligence (test IQ zdarma).
Chcete-li zlepšit své funkční IQ, úroveň inteligence, na které ve skutečnosti pracujete (nikoli vaše měřené IQ), zjistíte, že čtení a rozvíjení většího povědomí o jiných světech, než je vaše, je vynikající činnost rozšiřující mysl. Přečtěte si časopisy a knihy, beletrie a beletrie, o tématech, která vás zajímají - cestování, jiné kultury, umění, archeologie, věda, technologie atd. Přečtěte si vše, co poskytuje nové druhy informací a nahlédnutí do života obecně. Rozšíření vašeho zájmu a základu znalostí nejen zvýší vaši úroveň mentálního fungování, ale také učiní život zajímavějším a také vás učiní zajímavějším. Čím více IQ testů dokončíte, tím zkušenější se stanete.
Vysoké skóre testů inteligence jsou pouze jedním z mnoha ukazatelů, že člověk má potenciál nebo prokázal schopnosti, které jsou jasně vynikající. Vysoké IQ je známkou nadání a talentu v akademických a intelektuálních oblastech, ale kromě akademického nadání existují i další oblasti lidského úsilí a úspěchů, v nichž může být člověk také nadán. Skóre IQ nejsou platnými ukazateli schopností v kreativních, psychomotorických a vůdčích oblastech.
Skóre IQ se bude normálně poněkud lišit při různých příležitostech a mezi různými testy IQ. Měl by však být vystaven rozsah skóre IQ v rámci přibližně 20-bodové variace. Důvody pro tento normální rozsah variací IQ vyplývají z následujících skutečností:
1. Existují určité rozdíly v samotných testech IQ.
2. Rozdíly ve zkušebních podmínkách ovlivní výkon jednotlivce v testech IQ v různých časech.
3. Fyzická a duševní pohoda osoby provádějící test IQ se bude čas od času lišit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyní jste připraveni zahájit IQ test.
Spusťte IQ test