Παζλ, αινίγματα, γρίφοι, ερωτήσεις λογικής σε εικόνες. Τεστ IQ.

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν διάφορα παζλ, αινίγματα, γρίφοι, λογικές εργασίες, ερωτήσεις λογικής σε εικόνες, τεστ IQ. Ερωτήσεις διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας: εύκολη, μέτρια, δύσκολη. Είναι κατάλληλα για κάθε επίπεδο νοημοσύνης.
Λύνοντας διάφορες λογικές ερωτήσεις, αναπτύσσετε τη λογική σκέψη, τη γενική νοημοσύνη και την ικανότητά σας να επιλύετε μη τυπικά προβλήματα. Ως αποτέλεσμα, αυξάνετε το επίπεδο IQ σας.
Λύστε λογικούς γρίφους και μοιραστείτε τους με τους φίλους σας. Ανταγωνιστείτε με τους φίλους σας για να δείτε ποιος μπορεί να λύσει πιο γρήγορα δύσκολες ερωτήσεις παζλ. Και επίσης συγκρίνετε ποιος έχει υψηλότερο αποτέλεσμα στα τεστ IQ.