IQ-test tasuta

Kõik IQ testid on tasuta.
Katsetulemused kuvatakse kohe.
IQ-d mõõdetakse 10 – 200.

Klassikalised testid
Klassikalised IQ testid sobivad enamikule kasutajatele. Küsimused vastavad standardiseeritud testidele. Testides küsimusi analüüsides treenite oma loogilist mõtlemist, üldist intelligentsust ja mittestandardsete ülesannete lahendamise oskust. Selle tulemusena tõstate oma IQ taset.

Lihtsad testid
Lihtsad IQ-testid on madalama raskusastmega, seega on sul lihtsam nendes sisalduvatele küsimustele vastata. Need testid sobivad suurepäraselt soojendamiseks enne kõrgemale tasemele liikumist.

Tavalised testid
Tavalised IQ-testid on sarnased klassikalistele, kuid neil on sageli ebastandardne graafika ja küsimuste loogika. Küsimused on veidi vähem standardiseeritud, kuid need sobivad enamikule kasutajatele.

Testid on raskemad
Need IQ-testid on keerulisemad kui klassikalised või tavalised IQ-testid, seega on küsimustele raskem vastata ja test võtab veidi kauem aega. Raskusaste on veidi kõrgem.
Testi numbritega
Numbrilised IQ testid sisaldavad numbritega küsimusi. Kuigi teist tüüpi testides on ka mitmeid numbrilisi küsimusi.

Kõvad testid
Testi numbritega
Need IQ-testid on raskemad kui kõik eelmised. Küsimuste analüüsimine ja vastuste ettevalmistamine nõuab palju rohkem vaeva ja aega kui tavalised testid. Soovitatav edasijõudnud kasutajatele. Raskusaste on märgatavalt kõrgem kui tavapärastel testidel.

Testid einsteiinidele
Need IQ-testid on raskusastmelt ligikaudu võrdsed keerukate testidega. Küsimustele vastuste analüüsimine nõuab palju rohkem vaeva ja aega kui tavalised testid. Soovitatav edasijõudnud kasutajatele. Raskusaste on tavatestide omast kõrgem.

Väga rasked testid
Nendes testides on kõik küsimused väga rasked. Neid teste soovitatakse teha ainult väga kogenud kasutajatele.

IQ-test tasuta. Kõige populaarsem IQ test online. Võrrelge oma IQ-skoori teiste kasutajate keskmise IQ-ga. Siis saate teada, kui tark olete. Pärast IQ testi kontrollige oma vastuseid, et näha, mitu neist oli õige. Eriti need küsimused, millele vastasid valesti. Näete ka IQ-skaalat ja IQ-diagrammi.
Teie IQ (Intelligence Quotient) on arv, mille abil saate võrrelda ennast teiste inimestega. Kõik, mida IQ teeb, on katse anda teile täpsemat teavet selle kohta, kus te võrdleval IQ-skaalal seisate. Enamik IQ-skaalasid kasutab keskmiselt arvu 100. Teiste kasutajate tulemuste statistika nägemiseks ja oma omadega võrdlemiseks klõpsake nuppu - "Keskmine IQ". IQ statistikat peetakse 201 riigi kohta. Meie saidil on palju erinevaid IQ-testi statistikat.
Keskmine IQ ja IQ-skaala
Pärast IQ testimist näete, kui hästi te testi läbisite, viidates IQ-skaalale (IQ diagramm). Järgnev IQ skaala näitab, kuidas intelligentsus jaotub elanikkonna vahel. IQ-skaala näitab IQ-testi tulemuste osakaalu, mis on jagatud 10-punktilisteks rühmadeks.

IQ-skaala või IQ-diagramm (kõik riigid).

(Statistika meie saidilt)
IQ-testid standardiseeritakse pärast seda, kui need on antud paljudele tuhandetele inimestele, ja on kindlaks tehtud keskmine IQ (100). IQ-skoori, mis ületab või ületab seda normi, kasutatakse vastavalt kellakõverale subjekti tegeliku IQ-skoori määramiseks. Enamikul inimestel on IQ-testi tulemused, mis langevad IQ-skaala keskele (IQ-diagramm). See tähendab, et umbes 50% elanikkonnast on keskmine intelligentsuse tase ja jääb vahemikku 90–110, samas kui IQ 100 on keskmise IQ maagiline arv. Meie sait kogub IQ-testide tulemuste statistikat 201 maailma riigist. Igas riigis võib keskmine IQ erineda standardist (100). Seetõttu on kõigi riikide tulemuste liitmisel üldine IQ-skaala (IQ-diagramm) normaaljaotusest (kellakõverale) pisut moonutatud. Samal põhjusel erineb keskmine IQ 100-st. Kui vaatate ühe riigi IQ-skaalat (kus on palju katsetulemusi), näete, et kellakõverale on peaaegu täiuslik. Üksikute riikide IQ-skaala (IQ-diagramm) kuvamiseks klõpsake nuppu - "Keskmine IQ".

IQ-vahemik ja IQ-tase.

IQ-vahemik IQ-skoor IQ-taset
1rohkem kui 160Ülihea andekus (geenius).
2130 kuni 160Erineva astme intellektuaalne andekus.
3120 kuni 129Isegi eredam intelligentsus.
4111 kuni 119Eredat intelligentsus.
590 kuni 110IQ keskmine tase.
650 kuni 89Intellekt alla keskmise.
7vähem kui 50Madal intelligentsus.
Paljud inimesed esitavad endale küsimuse: "Kui kõrge on minu IQ?" IQ skoorid vahemikus 111 kuni 119 näitavad eredat intelligentsust. IQ skoorid vahemikus 120 kuni 129 näitavad kõrgemat intelligentsust. IQ skoor 130 või rohkem näitab andekust. Mõned testid varieeruvad siiski pisut ja intellektuaalset annet saab näidata vahemikus 135 või kõrgem või isegi 140 või kõrgem IQ-skoor. Need isikud, kelle tulemus on üle 160, on eriti hea andekus, mida sageli peetakse "geeniuse" kategooriaks. Intelligentsuse kriitiline tegur on aga selle arendamine ja kasutamine. Ilma arengu, rakenduse ja tootlikkuseta on kõrge intelligentsus nii inimese kui ka ühiskonna jaoks kasutu omadus. Inimesel, kes viskas 50–89 punkti, on intelligentsus keskmisest madalam. Hinded alla 50 näitavad madalat intelligentsust. Kui inimesel on IQ tase alla keskmise, siis peab ta arendama oma intelligentsust.
Mis juhtub, kui inimene ei saa keskmisest kõrgemat IQ-skoori? See ei tähenda, et inimesel ei oleks eri karjääriks sobivaid võimeid. Võib-olla võivad teised testid neid tuvastada. Ehkki IQ-test annab teile üsna täpselt oma intelligentsuse indeksi, on inimese intellektil ka palju muid aspekte - näiteks loovus, muusikaline anne ja psühhomotoorsed oskused -, mida IQ-test ei mõõda. IQ-skoorid pole loome-, psühhomotoorsete ja juhtimisvaldkondade võimete täpsed näitajad. Näiteks võib ühe testi edu ebaõnnestumine osutada nõrkuse valdkonnale, teise testi tugevamad tulemused võivad aga osutada õppe- või töövaldkondadele, mis on teie jaoks suhteliselt lihtsad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IQ (intelligence quotient) ja IQ testid.

IQ on lühend "intelligence quotient". Intelligentsus on võime õppida või aru saada. Just see määrab ära, kui tõhusalt igaüks meist tegeleb olukordadega, nagu need tekivad, ja kuidas me intellektuaalselt oma kogemustest kasu saame. Intelligentsus on inimestel muidugi erinev ja seda püüavad mõõta intelligentsustestid (IQ-testid). Nõuetekohaselt kinnitatud test tuleks anda umbes 20 000 inimesele ja tulemused tuleks korreleerida enne, kui see näitab inimese IQ täpset mõõtmist. Täiskasvanuid tuleb siiski hinnata IQ-testi alusel, mille keskmine IQ-skoor on 100, ja nende tulemusi liigitatakse teadaolevate skooride järgi sellest normist kõrgemale ja madalamale.
IQ tundmisel on palju eeliseid. Inimarengu protsessis võib omaenda potentsiaali ja enda piirangute mõistmine olla tohutu isikliku väärtusega. Meil kõigil on nii ülespoole suunatud potentsiaalsed kui ka isiklikud piirangud; IQ on vaid üks paljudest nende mõlema näitajatest. Oluline on teada ja mõista, et mängu tulevad paljud muud tegurid ja need on olulised edu ja õnne jaoks. Motivatsioon, tundlikkus, töökus ja armastusevõime on üks neist teguritest ja nende võimete hulgas, mida standardse intelligentsustestiga (IQ test) ei mõõdeta.
Testi tulemus või IQ tähistab intelligentsuse määra. See on ebakindel mõiste - intelligentsus - konkreetne arvuline mõõde. Ehkki IQ on kaasasündinud võimete ja potentsiaali näitaja, pole see puhas mõõdupuu. Isegi parim kaasasündinud võime test on saastunud spetsiifiliste võimete tegurite ning kogemuste ja õppimise kaudu omandatud teabe ja oskuste kaudu. Sellegipoolest on IQ mõistlikult hea kirjeldav ja ennustav mõõdik. Intelligentsuse test on ühes mõttes vaimse võimekuse mõõtmise meetod ja erinevused IQ-skoorides näitavad nii aju struktuuri erinevusi kui ka erinevusi, mis tulenevad kokkupuutest ja kogemustest.
Intelligentsus ja intelligentsed võimed on loovuse jaoks vajalikud "heade" toodete saamiseks. Looval meelel peab olema teavet, ideid ja kontseptsioone, millest ammutada. Kuigi väga loovad inimesed ei näita tingimata kõrgeid IQ-hindeid, ei suudaks nad siin kirjeldatud loomingulisi püüdlusi, kui nende intelligentsusvõime oleks äärmiselt madal. Kui viidatakse "väga intelligentsetele, väga loomingulistele" isikutele, siis viidatakse isikutele, kes on väga loovad ja kelle tegelik, ehkki registreerimata, IQ on 140 kuni 150 või isegi suurem. Kogemus näitab, et enamikul ebaharilikult loovatest inimestest on tavalise intelligentsustesti tulemusel IQ skoor vahemikus 120–139.
Oma funktsionaalse IQ, intelligentsuse taseme, millel te tegelikult toimite (mitte oma mõõdetud IQ) parendamiseks leiate, et teiste maailmade, mitte teie enda, lugemine ja parema teadlikkuse arendamine on suurepärane mõistust laiendav tegevus. Lugege ajakirju, raamatuid, ulmekirjandust ja ilukirjandust teile huvipakkuvatel teemadel - reisimine, muud kultuurid, kunst, arheoloogia, teadus, tehnoloogia jne. Lugege kõike, mis pakub uut tüüpi teavet ja ülevaate elust üldiselt. Huvide ja teadmiste baasi laiendamine mitte ainult ei suurenda teie vaimse funktsioneerimise taset, vaid muudab elu huvitavamaks ja muudab teid ka huvitavamaks. Mida rohkem IQ-teste te täidate, seda kogenumateks saate.
Luuretestide kõrge hinne on vaid üks paljudest näitajatest, mille kohaselt on inimesel potentsiaalsed või tõestatud võimed, mis on selgelt silmapaistvad. Kõrge IQ näitab andekust ja annet akadeemilises ja intellektuaalses valdkonnas, kuid lisaks akadeemilisele andekusele on ka teisi inimliku püüdluse ja saavutuste valdkondi, kus inimene võib olla ka andekas. IQ-skoorid pole loome-, psühhomotoorsete ja juhtimisvaldkondade võimete täpsed näitajad.
IQ skoor erineb tavaliselt erinevatel puhkudel ja erinevate testide vahel IQ. IQ-skoori peaks siiski olema umbes 20-punktilise variatsiooni piires. Selle normaalse IQ kõikumise põhjused tulenevad järgmistest asjaoludest:
1. IQ-testides endas on mõned erinevused.
2. Erinevused katsetingimustes mõjutavad inimese sooritust IQ-testidel erinevatel aegadel.
3. IQ-testi tegeva inimese füüsiline ja vaimne heaolu on eri aegadel erinev.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olete nüüd valmis alustama IQ-testi.
Alustage IQ-testi