חידות, משימות לוגיות, שאלות היגיון בתמונות. מבחני IQ.

באתר שלנו יש חידות שונות, משימות לוגיות, שאלות היגיון בתמונות, מבחני IQ. שאלות בדרגות קושי שונות: קל, בינוני, קשה. הם מתאימים לכל רמת אינטליגנציה.
על ידי פתרון שאלות לוגיות שונות, אתה מפתח את החשיבה הלוגית שלך, את האינטליגנציה הכללית ואת היכולת לפתור בעיות לא סטנדרטיות. כתוצאה מכך, אתה מעלה את רמת ה-IQ שלך.
פתור חידות היגיון ושתף אותן עם חבריך. התחרו עם החברים שלכם כדי לראות מי יכול לפתור שאלות חידות קשות מהר יותר. וגם השוו למי יש תוצאה גבוהה יותר במבחני IQ.