IQ-test 36

Spørsmål 1
Velg svaret: Tid   
00:00
  <<
IQ-test - Spørsmål
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
For å svare på et IQ-testspørsmål, må du velge ett svaralternativ av seks mulige. Testgjennomføringstid påvirker testresultatet. Før du velger et svar på spørsmål 30, kan du gå tilbake til ethvert spørsmål ved å klikke på det tilsvarende nummeret fra listen.