IQ-test gratis

Alle IQ-tester er gratis.
Testresultatene vises umiddelbart.
IQ måles fra 10 til 200.

Klassiske tester
Klassiske IQ-tester passer for de fleste brukere. Spørsmål tilsvarer standardiserte tester. Når du analyserer spørsmål i tester, trener du din logiske tenkning, generell intelligens og evnen til å løse ikke-standardiserte problemer. Som et resultat øker du IQ-nivået ditt.

Enkle tester
Lette IQ-tester har lavere vanskelighetsgrad, så det blir lettere for deg å svare på spørsmålene de inneholder. Disse testene er gode for å varme opp før du går videre til høyere nivåer.

Normale tester
Vanlige IQ-tester ligner på klassiske, men de har ofte ikke-standard grafikk og spørsmålslogikk. Spørsmålene er litt mindre standardiserte, men de vil passe for de fleste brukere.

Tyngre tester
Disse IQ-testene er vanskeligere enn klassiske eller vanlige IQ-tester, så spørsmålene vil være vanskeligere å svare på og testen vil ta deg litt lengre tid. Vanskelighetsgraden er litt høyere.
Test med tall
Numeriske IQ-tester inneholder spørsmål med tall eller med telling av noen former. Selv om andre typer tester også har spørsmål med tall.

Tøffe tester
Test med tall
Disse IQ-testene er vanskeligere enn alle de forrige. Å analysere spørsmål og forberede svar vil kreve mye mer innsats og tid enn vanlige tester. Anbefalt for avanserte brukere. Vanskelighetsgraden er merkbart høyere enn for konvensjonelle tester.

Tester for Einsteins
Disse IQ-testene er omtrent like i vanskelighetsgrad som de komplekse testene. Å analysere svar på spørsmål vil kreve mye mer innsats og tid enn vanlige tester. Anbefalt for avanserte brukere. Vanskelighetsgraden er høyere enn for vanlige tester.

Veldig harde tester
I disse testene er alle spørsmålene veldig vanskelige. Disse testene anbefales kun for svært erfarne brukere.

IQ-test gratis. Den mest populære online IQ testen. Sammenlign IQ-poengsummen din med gjennomsnittlig IQ for andre brukere. Da vil du vite hvor smart du er. Etter test IQ, sjekk svarene dine for å se hvor mange som var riktige. Spesielt de spørsmålene du svarte feil. Du kan også se IQ-skalaen og IQ-diagrammet.
Din IQ (Intelligence Quotient) er et tall som du kan sammenligne din intelligens med andre menneskers. Alt som en IQ gjør er å forsøke å gi deg mer presis informasjon om hvor du står på den sammenlignende IQ-skalaen. De fleste IQ-skalaer bruker tallet 100 som et gjennomsnitt. Hvis du vil se statistikken over andre brukers resultater og sammenligne dem med dine egne, klikker du på knappen - "Gjennomsnitt IQ". IQ-statistikk opprettholdes for 201 land. Nettstedet vårt har mange forskjellige typer IQ-teststatistikker.
Gjennomsnittlig IQ og IQ skala
Etter å ha testet IQ, kan du se hvor bra du gjorde det ved å henvise til IQ-skalaen (IQ-diagrammet). Følgende IQ-skala viser hvordan intelligens distribueres blant befolkningen generelt. IQ-skalaen viser andelen IQ-testresultater fordelt på grupper på 10 poeng.

IQ-skala eller IQ-diagram (alle land).

(Statistikk fra siden vår)
IQ-tester er standardisert etter å ha blitt gitt til mange tusen mennesker, og en gjennomsnittlig IQ (100) er etablert. IQ-poengsummen over eller under denne normen brukes, i henhold til en klokkekurve, for å etablere emnets faktiske IQ-vurdering. For de fleste brukere faller IQ-testresultatene midt i IQ-skalaen (IQ-diagram). Dette betyr at gjennomsnittlig intelligens finnes i omtrent 50% av befolkningen og varierer mellom en IQ på 90 og 110, med en IQ-score på 100 som det "magiske" antallet av gjennomsnittlig IQ. Nettstedet vårt samler statistikk over IQ-testresultater for 201 land i verden. I hvert land kan gjennomsnittlig IQ avvike fra standarden (100). Derfor, når du oppsummerer resultatene fra alle land, blir den totale IQ-skalaen litt forvrengt fra normalfordelingen (klokkekurven). Av samme grunn skiller den gjennomsnittlige IQ seg fra 100. Hvis du ser på IQ-skalaen til ett land (med et stort antall testresultater), vil du se at klokkekurven er nesten perfekt. For å se IQ-skala (IQ-diagram) for enkeltland, klikk på knappen - "Gjennomsnitt IQ".

IQ-område og IQ-nivåer.

IQ-område IQ-poengsum IQ-nivåer
1mer enn 160Overlegen begavelse (geni).
2fra 130 til 160Varierende grader av intellektuell begavelse.
3fra 120 til 129Enda lysere intelligens.
4fra 111 til 119Lyst intellekt.
5fra 90 til 110Gjennomsnitt IQ.
6fra 50 til 89Intellekt er under gjennomsnittet.
7mindre enn 50Lavt intelligensnivå.
Mange stiller seg spørsmålet: "Hvor høy er min IQ?". IQ-score fra 111 til 119 indikerer lyst intelligens. IQ-score fra 120 til 129 indikerer overlegen intelligens. IQ-score på over 130 er tegn på begavethet. Noen tester varierer imidlertid litt, og intellektuell begavelse kan vises i en score på 135 og over, eller 140 og over. De personene som scorer over 160 får en overlegen begavelse, ofte beskrevet som å være i kategorien "geni". Imidlertid er den kritiske faktoren for intelligens dens utvikling og bruk. Uten utvikling, anvendelse og produktivitet er høy intelligens et verdiløs kjennetegn, både for individet og for samfunnet. En person som fikk 50 til 89 poeng, har et lavere intelligensnivå enn gjennomsnittet. Poeng under 50 indikerer lav intelligens. Hvis en person har et IQ-nivå under gjennomsnittet, må han utvikle sin intelligens.
Hva skjer hvis en person ikke oppnår en IQ-score over gjennomsnittet? Dette betyr ikke at personen ikke har egnethet til forskjellige karrierer. Kanskje andre tester kan oppdage dem. Selv om selve IQ-testen vil gi deg en ganske nøyaktig indeks over intelligensen din, er det mange andre aspekter ved det menneskelige intellektet - som kreativitet, musikktalent og psykomotoriske ferdigheter - som ikke måles ved en IQ test. IQ-poengsummer er ikke gyldige indikatorer for evner innen kreative, psykomotoriske og ledelsesmessige områder. For eksempel kan mangel på suksess på en av testene godt peke på et svakhetsområde, mens sterkere score på en annen test kan peke på studieretninger eller arbeid som vil være relativt enkelt for deg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om IQ (intelligence quotient) og IQ-tester.

IQ er forkortelsen for "intelligence quotient - intelligenskvotient". Intelligens er kapasiteten til å lære eller forstå. Det er dette som avgjør hvor effektivt hver enkelt av oss håndterer situasjoner når de oppstår, og hvordan vi tjener intellektuelt på våre erfaringer. Intelligens varierer selvfølgelig fra person til person, og er hva tester av intelligens (IQ-tester) prøver å måle. En riktig validert test måtte gis til rundt 20 000 mennesker, og resultatene korrelerte før den skulle avsløre en nøyaktig måling av en persons IQ. Imidlertid må voksne bedømmes på en IQ-test hvis gjennomsnittlige IQ-score er 100, og resultatene deres blir vurdert over og under denne normen i henhold til kjente skår.
Kunnskap om ens IQ har mange fordeler. Innenfor menneskets utvikling kan forståelse av eget potensial og egne begrensninger være av enorm personlig verdi. Vi har alle både potensielle oppover og personlige begrensninger. IQ er bare en av mange indikatorer på begge. Det er viktig å vite og forstå at mange andre faktorer spiller inn og er viktige for suksess og lykke. Motivasjon, følsomhet, nøysomhet og kapasitet for kjærlighet er blant disse faktorene og er blant evnene som ikke måles ved standard intelligensetester.
Testresultatet, eller IQ, står for Intelligence Quotient. Det er en spesifikk numerisk måling av et mindre enn-spesifikt konsept - intelligens. Selv om IQ er en indikator på medfødt evne og potensial, er det ikke et rent mål. Selv den beste testen av medfødt evne er forurenset av spesifikke evne faktorer og av informasjon og ferdigheter oppnådd gjennom erfaring og læring. Ikke desto mindre er IQ et rimelig godt beskrivende og prediktivt tiltak. Etterretningstest er på en måte en metode for å måle mental kapasitet, og forskjeller i IQ-poengsummer indikerer forskjeller i hjernestruktur så vel som forskjeller som oppstår fra eksponering og erfaring.
Intelligens og intelligente evner er nødvendige for at kreativitet kan resultere i "gode" produkter. Det kreative sinnet må ha informasjon, ideer og konsepter å trekke fra. Selv om svært kreative mennesker ikke nødvendigvis viser høye IQ-poengsummer, ville de ikke være i stand til kreativ innsats som beskrevet her hvis deres etterretningsevner var ekstremt lave. Når det henvises til "svært intelligente, svært kreative" personer, er referansen til individer som er svært kreative og som har faktisk, men ikke-registrert, IQ på 140 til 150 eller til og med over. Erfaringen viser at et flertall av uvanlig kreative personer har en tendens til å få IQ-score mellom 120 og 139 på standard intelligensetester (IQ-test).
For å forbedre din funksjonelle IQ, nivået av intelligens som du faktisk jobber med (ikke din målte IQ), vil du oppdage at å lese og utvikle større bevissthet om andre verdener enn dine egne, er en ypperlig sinnsutvidende aktivitet. Les magasiner og bøker, sakprosa og fiksjon, om temaer som er interessante for deg - reise, andre kulturer, kunst, arkeologi, vitenskap, teknologi, etc. Les alt som gir ny slags informasjon og innsikt i livet generelt. Å utvide omfanget av interesse og kunnskapsbase vil ikke bare øke nivået på mental funksjon, men vil gjøre livet mer interessant og vil gjøre deg mer interessant også. Jo flere IQ-tester du fullfører, jo mer erfaren blir du.
Testresultater med høy intelligens er bare en av mange indikatorer på at en person har potensielle eller påviste evner som er helt klart enestående. En høy IQ er en indikasjon på begavelse og talent på akademiske og intellektuelle områder, men i tillegg til akademisk begavelse, er det andre områder av menneskelig anstrengelse og prestasjoner der en person også kan bli begavet. IQ-poengsummer er ikke gyldige indikatorer for evner innen kreative, psykomotoriske og ledelsesmessige områder.
IQ-score vil normalt variere noe ved forskjellige anledninger og blant forskjellige tester IQ. Imidlertid bør det være et spekter av IQ-indikatorer innen omtrent 20-punktsvariasjon. Årsakene til dette normale IQ-variasjonsområdet skyldes følgende fakta:
1. Det er noen forskjeller i selve IQ-testene.
2. Forskjeller i testforhold vil påvirke individets ytelse på IQ-tester til forskjellige tider.
3. Den fysiske og mentale trivselen til personen som tar IQ-testen, vil variere fra en gang til en annen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du er nå klar til å starte IQ-testen.
Start en IQ-test