IQ test zadarmo

Všetky IQ testy sú zadarmo.
Výsledky testu sa zobrazia okamžite.
IQ sa meria od 10 do 200.

Klasické testy
Klasické IQ testy sú vhodné pre väčšinu používateľov. Otázky zodpovedajú štandardizovaným testom. Pri rozbore otázok v testoch si trénujete logické myslenie, všeobecnú inteligenciu a schopnosť riešiť neštandardné problémy. Výsledkom je zvýšenie úrovne IQ.

Ľahké testy
Ľahké IQ testy majú nižšiu náročnosť, a tak sa vám bude ľahšie odpovedať na otázky, ktoré obsahujú. Tieto testy sú skvelé na zahriatie pred prechodom na vyššie úrovne.

Normálne testy
Normálne IQ testy sú podobné klasickým, no často majú neštandardnú grafiku a logiku otázok. Otázky sú trochu menej štandardizované, ale budú vyhovovať väčšine používateľov.

Ťažšie testy
Tieto IQ testy sú ťažšie ako klasické alebo bežné IQ testy, takže na otázky sa vám bude ťažšie odpovedať a test vám bude trvať o niečo dlhšie. Úroveň obtiažnosti je o niečo vyššia.
Test s číslami
Numerické IQ testy obsahujú otázky s číslami alebo s počítaním niektorých tvarov. Aj keď v iných typoch testov je aj niekoľko číselných otázok.

Tvrdé testy
Test s číslami
Tieto IQ testy sú ťažšie ako všetky predchádzajúce. Analýza otázok a príprava odpovedí si bude vyžadovať oveľa viac úsilia a času ako bežné testy. Odporúčané pre pokročilých používateľov. Úroveň obtiažnosti je výrazne vyššia ako pri bežných testoch.

Testy na Einsteíny
Tieto IQ testy sú z hľadiska náročnosti približne rovnaké ako komplexné testy. Analýza odpovedí na otázky si bude vyžadovať oveľa viac úsilia a času ako bežné testy. Odporúčané pre pokročilých používateľov. Úroveň obtiažnosti je vyššia ako pri bežných testoch.

Veľmi ťažké testy
V týchto testoch sú všetky otázky veľmi ťažké. Tieto testy sa odporúčajú len veľmi skúseným používateľom.

IQ test zadarmo. Najpopulárnejší online test IQ. Porovnajte svoje skóre IQ s priemerným IQ ostatných používateľov. Potom budete vedieť, ako ste inteligentní. Po teste IQ skontrolujte svoje odpovede a zistite, koľko z nich bolo správnych. Najmä na tie otázky, na ktoré ste odpovedali nesprávne. Môžete tiež vidieť stupnica IQ a IQ graf.
Váš IQ (Intelligence Quotient) je číslo, pomocou ktorého sa môžete porovnávať s ostatnými ľuďmi. Všetko, čo IQ robí, je pokus poskytnúť vám presnejšie informácie o tom, kde stojíte na porovnávacej stupnici IQ. Väčšina stupníc IQ používa číslo 100 ako priemer. Ak chcete zobraziť štatistiku výsledkov ostatných používateľov a porovnať ich s vlastnými, kliknite na tlačidlo - „Priemerná IQ“. Naša stránka obsahuje mnoho rôznych typov štatistík pre testy IQ.
Priemerná hodnota IQ a stupnica IQ
Po testovaní IQ môžete vidieť, ako dobre ste vykonali test odkazom na stupnicu IQ (IQ graf). Nasledujúca stupnica IQ ukazuje, ako je inteligencia distribuovaná medzi bežnú populáciu. Stupnica IQ ukazuje pomer výsledkov IQ testu rozdelených do skupín po 10 bodoch.

Stupnica IQ alebo IQ graf (všetky krajiny).

(Štatistika našej stránky)
Testy IQ sú štandardizované po tom, čo boli odovzdané mnohým tisícom ľudí a bol stanovený priemerný IQ (100). Skóre IQ nad alebo pod touto normou sa používa podľa zvonovitej krivky na stanovenie skutočného hodnotenia IQ subjektu. Väčšina ľudí má skóre IQ testov, ktoré spadajú do stredu stupnice IQ (IQ graf). To znamená, že priemerná úroveň inteligencie sa nachádza v približne 50% populácie a pohybuje sa medzi IQ od 90 do 110, zatiaľ čo IQ 100 je „magický“ počet priemerná IQ. Naše stránky zhromažďujú štatistiku výsledkov IQ test pre 201 krajín sveta. V každej krajine sa priemerný IQ môže líšiť od normy (100). Preto pri zhrnutí výsledkov všetkých krajín je celková stupnica IQ (IQ graf) mierne skreslená od normálneho rozdelenia (zvonová krivka). Z toho istého dôvodu sa priemerný IQ líši od 100. Ak sa pozriete na stupnicu IQ jednej krajiny (s veľkým počtom výsledkov testov), ​​uvidíte, že zvonovitá krivka je takmer dokonalá. Ak chcete zobraziť stupnicu IQ (IQ graf) pre jednotlivé krajiny, kliknite na tlačidlo - „Priemerná IQ“.

IQ rozsah a IQ úrovne.

IQ rozsah IQ skóre IQ úrovne
1viac ako 160Vynikajúca nadanie (génius).
2od 130 do 160Rôzne stupne intelektuálneho nadania.
3od 120 do 129Ešte jasnejšia inteligencia.
4od 111 do 119Jasný intelekt.
5od 90 do 110Priemerná úroveň IQ.
6od 50 do 89Intelekt je podpriemerný.
7menej ako 50Nízka úroveň inteligencie.
Mnoho ľudí si kladie otázku: „Aká vysoká je moja IQ?“. IQ skóre od 111 do 119 naznačujú jasnú inteligenciu. Skóre IQ od 120 do 129 naznačuje vynikajúcu inteligenciu. IQ skóre 130 alebo viac svedčí o nadaní. Niektoré testy sa však mierne líšia a intelektuálne nadanie sa môže prejaviť v skóre 135 a vyššie, alebo 140 a vyššie. Tí, ktorí získali viac ako 160 bodov, sú obdarení vynikajúcou nadaním, ktorá sa často nazýva „génius“ kategória. Rozhodujúcim faktorom inteligencie je však jeho vývoj a využívanie. Bez vývoja, aplikácie a produktivity je vysoká inteligencia zbytočná charakteristika pre človeka aj pre spoločnosť. Osoba, ktorá získala od 50 do 89 bodov, má nižšiu ako priemernú úroveň inteligencie. Skóre pod 50 naznačuje nízku inteligenciu. Ak má človek úroveň IQ podpriemernú, potom musí rozvíjať svoju inteligenciu.
Čo sa stane, ak človek nezíska nadpriemerné skóre IQ? To neznamená, že daná osoba nemá schopnosti pre rôzne povolania. Možno ich môžu zistiť iné testy. Aj keď samotný test IQ vám dá pomerne presný index vašej inteligencie, existuje mnoho ďalších aspektov ľudského intelektu - napríklad kreativita, hudobný talent a psychomotorické zručnosti - ktoré sa nemeria testom IQ. Skóre IQ nie sú platné ukazovatele schopností v kreatívnych, psychomotorických a vodcovských oblastiach. Napríklad nedostatok úspechu v jednom teste môže naznačovať oblasť slabosti, zatiaľ čo vyššie skóre v inom teste môže ukazovať na oblasti štúdia alebo práce, ktoré vám budú relatívne ľahké.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o IQ (intelligence quotient) a IQ testoch.

IQ je skratka pre „intelligence quotient - inteligenčný kvocient“. Inteligencia je schopnosť učiť sa alebo porozumieť. To určuje, ako efektívne sa každý z nás vyrovná so situáciami, ktoré nastanú, a ako z našej skúsenosti čerpáme intelektuálny prospech. Spravodajstvo sa samozrejme líši od človeka k človeku a je to, čo sa pokúšajú merať testy inteligencie (IQ testy). Správne otestovaný test by sa mal poskytnúť približne 20 000 ľuďom a výsledky by sa mali porovnať skôr, ako poskytne presné meranie IQ osoby. Dospelí sa však musia posudzovať na základe IQ testu, ktorého priemerné skóre IQ je 100 a ich výsledky sa hodnotia nad a pod túto normu podľa známych skóre.
Znalosť IQ má veľa výhod. V procese ľudského rozvoja môže mať pochopenie vlastného potenciálu a vlastných obmedzení obrovskú osobnú hodnotu. Všetci máme vzostupný potenciál aj osobné obmedzenia; IQ je iba jedným z mnohých ukazovateľov oboch. Je dôležité poznať a pochopiť, že do hry vstupuje mnoho ďalších faktorov, ktoré sú dôležité pre úspech a šťastie. Motivácia, citlivosť, pracovitosť a schopnosť lásky patria medzi tieto faktory a patria medzi schopnosti, ktoré sa nemeria štandardnými testami inteligencie.
Skóre testu alebo IQ znamená inteligenčný kvocient. Toto je špecifický číselný rozmer neistej koncepcie - inteligencie. Aj keď je IQ ukazovateľom vrodených schopností a potenciálu, nejde o čisté opatrenie. Dokonca aj najlepší test vrodených schopností je kontaminovaný špecifickými faktormi schopností, ako aj informáciami a zručnosťami získanými prostredníctvom skúseností a školenia. IQ je napriek tomu primerane dobrým opisným a prediktívnym opatrením. Spravodajský test je v jednom zmysle metódou merania mentálnej kapacity a rozdiely v skóre IQ svedčia o rozdieloch v štruktúre mozgu, ako aj o rozdieloch, ktoré vyplývajú z expozície a skúsenosti.
Inteligencia a intelektuálne schopnosti sú nevyhnutné pre kreativitu, aby viedli k „dobrým“ produktom. Kreatívna myseľ musí mať informácie, nápady a koncepty, z ktorých sa dá čerpať. Hoci vysoko kreatívni ľudia nemusia nevyhnutne vykazovať vysoké skóre IQ, neboli by schopní tvorivého snaženia, ako je opísané v tomto prípade, ak by ich inteligencia bola extrémne nízka. Ak sa odkazuje na „vysoko inteligentné, vysoko kreatívne“ osoby, odkazuje sa na jednotlivcov, ktorí sú vysoko tvoriví a majú skutočné, hoci neregistrované, IQ 140 až 150 alebo dokonca vyššie. Skúsenosti ukazujú, že väčšina neobvykle tvorivých ľudí má pri štandardných testoch inteligencie tendenciu k skóre IQ medzi 120 a 139.
Ak chcete vylepšiť svoje funkčné IQ, úroveň inteligencie, na ktorej v skutočnosti vykonávate (nie vaše namerané IQ), zistíte, že čítanie a rozvíjanie väčšieho povedomia o iných svetoch, ako je tá vaša, je vynikajúcou aktivitou vyvíjajúcou sa inteligencie. Prečítajte si časopisy a knihy, beletrie a beletrie, o témach, ktoré vás zaujímajú - cestovanie, iné kultúry, umenie, archeológia, veda, technika, atď. Čítajte všetko, čo poskytuje nové druhy informácií a pohľady na život všeobecne. Rozšírenie vášho záujmu a základne vedomostí nielen zvýši vašu úroveň duševného fungovania, ale zvýši zaujímavosť života a tiež vás urobí zaujímavejšími. Čím viac IQ testov absolvujete, tým viac skúseností získate.
Vysoké skóre testov inteligencie sú iba jedným z mnohých ukazovateľov, ktoré má, že osoba má potenciálne alebo preukázané schopnosti, ktoré sú jednoznačne vynikajúce. Vysoké IQ je znakom nadania a talentu v akademických a intelektuálnych oblastiach, ale okrem akademického nadania existujú aj ďalšie oblasti ľudského úsilia a úspechov, v ktorých môže byť človek obdarovaný. Skóre IQ nie sú platné ukazovatele schopností v kreatívnych, psychomotorických a vodcovských oblastiach.
Skóre IQ sa zvyčajne mierne líšia pri rôznych príležitostiach a medzi rôznymi testami IQ. Mal by však existovať exponovaný rozsah hodnôt IQ v rámci približne 20-bodovej variácie. Dôvody tohto normálneho rozsahu variácií IQ sú spôsobené nasledujúcimi skutočnosťami:
1. Existujú určité rozdiely v samotných testoch IQ.
2. Rozdiely v testovacích podmienkach ovplyvnia výkon jednotlivca v IQ testoch v rôznych časoch.
3. Fyzická a duševná pohoda osoby, ktorá sa podrobuje testu IQ, sa bude občas líšiť.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teraz ste pripravení začať test IQ.
Spustite IQ test