Hlavolamy so zápalkami. Rovnice so zápalkami.
Logické hry so zápalkami (online).

Urobte rovnice pravdivé.
Hádanky (matematické rovnice) so zápalkami. Aby bola rovnica správna, je potrebné posunúť, odstrániť alebo pridať zápalky.
Ak chcete zápalku presunúť, musíte na ňu kliknúť a potom kliknúť na miesto, kam chcete zápalku vložiť. Ak chcete odstrániť zápalky, musíte na ne kliknúť. Ak chcete pridať zápalky, kliknite na prázdne miesta.
Pod rovnicami sú 3 tlačidlá. Ak chcete skontrolovať svoju odpoveď, kliknite na ľavé tlačidlo. Alebo na pravom tlačidle - okamžite zobrazte odpoveď. Stredné tlačidlo zruší všetky akcie. Naľavo od tlačidiel je uvedený počet zostávajúcich akcií, teda koľko zápaliek treba ešte odobrať, pridať alebo presunúť.
Rovnice na tejto stránke zodpovedajú tvrdej úrovni. Ľahká úroveň začína na strane 1. Priemerná úroveň začína na strane 4.

Odstráňte 3 zápalky. (Kliknite na zápalky alebo prázdne miesta).
0
Skontrolovať Resetovať Odpoveď

Presuňte 2 zápalky.
0
Skontrolovať Resetovať Odpoveď


Odstráňte 3 zápalky.
0
Skontrolovať Resetovať Odpoveď

Presuňte 2 zápalky.
0
Skontrolovať Resetovať Odpoveď


Odstráňte 3 zápalky.
0
Skontrolovať Resetovať Odpoveď

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>