IQ test brezplačen

Vsi testi IQ so brezplačni.
Rezultati testa se prikažejo takoj.
IQ se meri od 10 do 200.

Klasični testi
Klasični IQ testi so primerni za večino uporabnikov. Vprašanja ustrezajo standardiziranim testom. Pri analizi vprašanj v testih trenirate svoje logično razmišljanje, splošno inteligenco in sposobnost reševanja nestandardnih problemov. Posledično povečate svoj IQ.

Enostavni testi
Enostavni IQ testi imajo nižjo težavnost, zato boste lažje odgovorili na vprašanja, ki jih vsebujejo. Ti testi so odlični za ogrevanje pred prehodom na višje stopnje.

Običajni testi
Običajni IQ testi so podobni klasičnim, vendar imajo pogosto nestandardno grafiko in logiko vprašanj. Vprašanja so nekoliko manj standardizirana, a bodo primerna za večino uporabnikov.

Težji testi
Ti IQ testi so težji od klasičnih ali običajnih IQ testov, zato bo na vprašanja težje odgovoriti, test pa vam bo vzel nekoliko dlje. Težavnostna stopnja je nekoliko višja.
Test s številkami
Numerični IQ testi vsebujejo vprašanja s številkami ali s štetjem nekaterih oblik. Čeprav imajo tudi druge vrste testov vprašanja s številkami.

Trdi testi
Test s številkami
Ti IQ testi so težji od vseh prejšnjih. Analiza vprašanj in priprava odgovorov bo zahtevala veliko več truda in časa kot običajni testi. Priporočljivo za napredne uporabnike. Stopnja težavnosti je opazno višja kot pri običajnih testih.

Testi za einsteine
Ti IQ testi so po težavnosti približno enaki kompleksnim testom. Analiza odgovorov na vprašanja bo zahtevala veliko več truda in časa kot običajni testi. Priporočljivo za napredne uporabnike. Stopnja težavnosti je višja kot pri običajnih testih.

Zelo težke testi
V teh testih so vsa vprašanja zelo težka. Ti testi so priporočljivi samo za zelo izkušene uporabnike.

IQ test brezplačen. Najbolj priljubljen IQ test online. Primerjajte svoj IQ rezultat s povprečnim IQ drugih uporabnikov. Potem boste vedeli, kako pametni ste. Po preskusu IQ preverite svoje odgovore in preverite, koliko jih je bilo pravilnih. Predvsem tista vprašanja, na katera ste odgovorili napačno. Ogledate si lahko tudi IQ lestvico in IQ grafikon.
Vaš IQ (Intelligence Quotient) je številka, s katero se lahko primerjate z drugimi ljudmi. Vse, kar IQ počne, je poskus, da vam da natančnejše informacije o tem, kje ste na primerjalni lestvici IQ. Večina IQ lestvic uporablja število 100 kot povprečje. Če si želite ogledati statistiko rezultatov drugih uporabnikov in jih primerjati s svojimi, kliknite gumb - "Povprečni IQ". Statistika IQ se vodi za 201 država. Na našem spletnem mestu je veliko različnih vrst statistik IQ testov.
Povprečna IQ in IQ lestvica
Po preizkušanju IQ lahko vidite, kako dobro ste naredili, s sklicevanjem na IQ lestvico (IQ grafikon). Naslednja lestvica IQ prikazuje, kako se inteligenca porazdeli med splošno populacijo. Lestvica IQ prikazuje deleže rezultatov IQ testov, razdeljene v skupine po 10 točk.

IQ lestvica ali IQ grafikon (vse države).

(Statistika našega spletnega mesta)
IQ testi so standardizirani, potem ko so jih dali na tisoče ljudi in ugotovili povprečni IQ (100). Rezultat IQ nad ali pod to normo se po krivulji zvona uporablja za določitev dejanske ocene IQ subjekta. Pri večini ljudi rezultati IQ testov sodijo na sredino lestvice IQ (IQ grafikon). To pomeni, da povprečna inteligenca najdemo pri približno 50% populacije in se giblje med IQ 90 in 110, ocena IQ 100 pa je "čarobno" število povprečnega IQ-ja. Naše spletno mesto zbira statistiko rezultatov IQ testov za 201 države sveta. V vsaki državi se povprečni IQ lahko razlikuje od standarda (100). Zato je pri seštevanju rezultatov vseh držav celotno lestvico IQ (IQ lestvica) rahlo izkrivljeno od običajne porazdelitve (krivulja zvona). Iz istega razloga se povprečni IQ razlikuje od 100. Če pogledate lestvico IQ ene države (z velikim številom rezultatov testov), ​​boste videli, da je krivulja zvona skoraj popolna. Za ogled lestvice IQ (IQ lestvica) za posamezne države kliknite gumb - "Povprečni IQ".

Domet IQ in IQ ravni.

Domet IQ IQ rezultat IQ ravni
1več kot 160Vrhunska nadarjenost (genij).
2od 130 do 160Različne stopnje intelektualne nadarjenosti.
3od 120 do 129Še svetlejša inteligenca.
4od 111 do 119Svetla inteligenca.
5od 90 do 110Povprečna raven IQ.
6od 50 do 89Intelekt je podpovprečen.
7manj kot 50Nizka raven inteligence.
Veliko ljudi si zastavi vprašanje: "Kako visok je moj IQ?". Rezultati IQ od 111 do 119 kažejo na svetlo inteligenco. Rezultat IQ od 120 do 129 kaže še na svetlejšo inteligenco. IQ ocene 130 ali več kažejo na nadarjenost. Vendar se nekateri testi nekoliko razlikujejo, intelektualna nadarjenost pa se lahko pokaže z oceno 135 ali več ali 140 ali več. Osebe z oceno nad 160 so obdarjene z nadarjenostjo, ki jih pogosto opisujejo kot kategorijo "genij". Ključni dejavnik inteligence pa je njen razvoj in uporaba. Brez razvoja, uporabe in produktivnosti je visoka inteligenca neuporabna lastnost tako za človeka kot za družbo. Oseba, ki je dosegla od 50 do 89 točk, ima nižjo inteligenco od povprečne. Rezultati pod 50 kažejo na nizko inteligenco. Če ima oseba nivo IQ pod povprečjem, potem mora razviti svojo inteligenco.
Kaj se zgodi, če oseba ne pridobi nadpovprečne ocene IQ? To ne pomeni, da oseba nima sposobnosti za različne poklice. Morda bi jih drugi testi lahko odkrili. Čeprav vam bo IQ test (test inteligentnosti) dokaj natančno pokazal vašo inteligenco, obstajajo številni drugi vidiki človeškega intelekta - kot so ustvarjalnost, glasbeni talent in psihomotorne spretnosti - ki se ne merijo s testom IQ. Rezultati IQ niso veljavni kazalniki sposobnosti na kreativnem, psihomotornem in vodstvenem področju. Na primer, pomanjkanje uspeha na enem od testov lahko kaže na območje šibkosti, medtem ko močnejši rezultati na drugem testu lahko kažejo na področja študija ali dela, ki bodo za vas razmeroma enostavna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IQ (intelligence quotient) in IQ testi.

IQ je okrajšava za "intelligence quotient - količnik inteligence". Inteligenca je sposobnost učenja ali razumevanja. Prav to določa, kako učinkovito se vsak od nas spopada s situacijami, ki nastanejo, in kako intelektualno profitiramo iz svojih izkušenj. Inteligenca se seveda razlikuje od osebe do osebe in je tisto, kar poskušajo meriti testi inteligence (IQ testi). Ustrezno potrjen test bi moral opraviti približno 20.000 ljudi, rezultati pa bi morali biti korelirani, preden bi razkrili natančno meritev IQ osebe. Vendar pa moramo odrasli presojati na IQ testu, katerega povprečni rezultat IQ je 100, njihovi rezultati pa so razvrščeni nad in pod to normo v skladu z znanimi rezultati.
Poznavanje IQ-a ima veliko prednosti. V procesu človekovega razvoja je lahko razumevanje lastnega potenciala in lastnih omejitev ogromno osebne vrednosti. Vsi imamo tako potenciale navzgor kot tudi osebne omejitve; IQ je le eden izmed mnogih kazalcev obeh. Pomembno je vedeti in razumeti, da pridejo v poštev številni drugi dejavniki in so pomembni za uspeh in srečo. Motivacija, občutljivost, delavnost in sposobnost za ljubezen so med temi dejavniki in spadajo med sposobnosti, ki jih ne merimo s standardnimi testi inteligence.
Rezultat testa ali IQ pomeni Intelligence Quotient. To je specifična številčna dimenzija negotovega koncepta - inteligenca. Čeprav je IQ pokazatelj prirojene sposobnosti in potenciala, ni čisto merilo. Tudi najboljši preizkus prirojene sposobnosti je onesnažen s posebnimi dejavniki sposobnosti ter z informacijami in veščinami, pridobljenimi z izkušnjami in učenjem. Kljub temu je IQ dokaj dober opisni in napovedni ukrep. Test inteligence je na nek način metoda merjenja miselnih sposobnosti, razlike v rezultatih IQ pa kažejo na razlike v zgradbi možganov, pa tudi na razlike, ki izhajajo iz izpostavljenosti in izkušenj.
Inteligenca in inteligentne zmožnosti so potrebne, da ustvarjalnost doseže "dobre" izdelke. Ustvarjalni um mora imeti informacije, ideje in koncepte, iz katerih lahko črpa. Čeprav zelo kreativni ljudje ne prikazujejo nujno visokih rezultatov IQ, si ne bi bili sposobni ustvarjalnega prizadevanja, kot je opisano tukaj, če bi bile njihove inteligence sposobnosti izredno nizke. Kadar se sklicujejo na "zelo inteligentne, zelo kreativne" osebe, gre za posameznike, ki so zelo kreativni in imajo dejanski, čeprav neregistriran, IQ od 140 do 150 ali celo več. Izkušnje kažejo, da večina nenavadno ustvarjalnih oseb ponavadi doseže IQ med 120 in 139 na standardnih testih inteligence (IQ tests).
Če želite izboljšati svoj funkcionalni IQ, raven inteligence, na kateri dejansko izvajate (ne izmerjeni IQ), boste ugotovili, da je branje in razvijanje večje ozaveščenosti o drugih svetovih, ki niso vaši, odlična dejavnost, ki širi um. Branje revij in knjig, nefikcij in leposlovja o temah, ki vas zanimajo - potovanja, druge kulture, umetnost, arheologija, znanost, tehnologija itd. Preberite karkoli, kar ponuja nove vrste informacij in vpogled v življenje na splošno. Širitev obsega zanimanja in baze znanja ne bo samo povečala vaše ravni duševnega delovanja, ampak bo življenje naredila bolj zanimivo in tudi bolj zanimivo. Kolikor več IQ testov dokončate, postanete bolj izkušeni.
Visoki rezultati preizkusov inteligence so le eden od številnih kazalcev, da ima človek potencialne ali dokazane sposobnosti, ki so očitno izjemne. Visok IQ je pokazatelj nadarjenosti in nadarjenosti na akademskem in intelektualnem področju, toda poleg akademske nadarjenosti obstajajo tudi druga področja človeškega prizadevanja in dosežkov, na katerih je človek lahko tudi nadarjen. Rezultati IQ niso veljavni kazalniki sposobnosti na kreativnem, psihomotornem in vodstvenem področju.
Rezultati IQ se lahko ob različnih priložnostih in med različnimi testi IQ nekoliko razlikujejo. Vendar mora obstajati razstavljen obseg rezultatov IQ v približno 20-točkovni variaciji. Razlogi za to normalno spreminjanje obsega IQ izhajajo iz naslednjih dejstev:
1. Nekaj razlik je v samih IQ testih.
2. Razlike v pogojih testiranja bodo vplivale na uspešnost posameznika na IQ testih v različnih obdobjih.
3. Fizično in duševno počutje osebe, ki opravlja IQ test, se bo odvisno do časa spreminjalo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdaj ste pripravljeni na začetek testa IQ.
Začnite IQ test