Pussel med tändstickor. Ekvationer med tändstickor.
Logiska spel med tändstickor online.

Gör ekvationerna korrekta.
Pussel (matematiska ekvationer) med tändstickor. Det är nödvändigt att flytta, ta bort eller lägga till tändstickor för att få ekvationen korrekt.
För att flytta tändstickan måste du klicka på den och sedan klicka på platsen där du vill sätta tändstickan. För att ta bort tändstickor måste du klicka på dem. För att lägga till tändstickor, klicka på tomma utrymmen.
Under ekvationerna finns 3 knappar. För att kontrollera ditt svar klicka på den vänstra knappen. Eller på höger knapp - visa genast svaret. Den mittersta knappen avbryter alla åtgärder. Till vänster om knapparna anges antalet återstående åtgärder, det vill säga hur många fler tändstickor som behöver tas bort, läggas till eller flyttas.
Ekvationerna på denna sida motsvarar den hårda nivån. Den enkla nivån börjar på sidan 1. Den genomsnittliga nivån börjar på sidan 4.

Ta bort 3 tändstickor. (Klicka på tändstickor eller tomma platser).
0
Kontrollera Återställa Svar

Flytta 2 tändstickor.
0
Kontrollera Återställa Svar


Ta bort 3 tändstickor.
0
Kontrollera Återställa Svar

Flytta 2 tändstickor.
0
Kontrollera Återställa Svar


Ta bort 3 tändstickor.
0
Kontrollera Återställa Svar

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>