Παζλ με σπίρτα. Εξισώσεις με σπίρτα.
Παιχνίδια παζλ με σπίρτα (online).

Κάντε τις εξισώσεις σωστές.
Παζλ (μαθηματικές εξισώσεις) με σπιρτόξυλα. Είναι απαραίτητο να μετακινήσετε, να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε σπιρτόξυλα για να γίνει σωστή η εξίσωση.
Για να μετακινήσετε το σπιρτόξυλο, πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτό και μετά να κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να βάλετε το σπιρτόξυλο. Για να αφαιρέσετε τα σπιρτόξυλα, πρέπει να κάνετε κλικ πάνω τους. Για να προσθέσετε σπιρτόξυλα, κάντε κλικ στα κενά.
Κάτω από τις εξισώσεις υπάρχουν 3 κουμπιά. Για να ελέγξετε την απάντησή σας κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί. Ή κάντε κλικ στο δεξί κουμπί - εμφανίστε αμέσως την απάντηση. Το μεσαίο κουμπί ακυρώνει όλες τις ενέργειες. Αριστερά από αυτά τα κουμπιά, υποδεικνύεται ο αριθμός των ενεργειών που απομένουν, δηλαδή πόσα ακόμη σπιρτόξυλα πρέπει να αφαιρεθούν, να προστεθούν ή να μετακινηθούν.
Οι εξισώσεις σε αυτή τη σελίδα αντιστοιχούν στο μέσο επίπεδο. Το εύκολο επίπεδο ξεκινά στη σελίδα 1. Το επίπεδο σκληρού ξεκινά στη σελίδα 7.

Μετακινήστε 2 σπίρτα. (Κάντε κλικ σε σπίρτα ή σε ελεύθερα μέρη).
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

Προσθέστε 2 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση


Μετακινήστε 2 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

Αφαιρέστε 2 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση


Μετακινήστε 2 σπίρτα.
0
Ελέγξτε Επαναφορά Απάντηση

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>