פאזל עם גפרורים. משוואות עם גפרורים
חידות גפרורים

הפוך את המשוואות נכון
פאזלים (משוואות מתמטיות) עם גפרורים. יש צורך להזיז, להסיר או להוסיף גפרורים כדי שהמשוואה תהיה נכונה.
כדי להזיז את הגפרור צריך ללחוץ עליו ואז ללחוץ על המקום שבו רוצים לשים את הגפרור. כדי להסיר גפרורים, עליך ללחוץ עליהם. כדי להוסיף גפרורים, לחץ על רווחים ריקים.
מתחת למשוואות יש 3 לחצנים. לבדיקת תשובתך לחץ על הכפתור השמאלי. או לחץ על הכפתור הימני - הצג מיד את התשובה. הכפתור האמצעי מבטל את כל הפעולות. משמאל לכפתורים מצוין מספר הפעולות שנותרו, כלומר כמה גפרורים יש להסיר, להוסיף או להעביר.
המשוואות בדף זה מתאימות לרמה הקשה. הרמה הקלה מתחילה בעמוד 1. הרמה הממוצעת מתחילה בעמוד 4.

.הסר 3 גפרורים. לחץ על גפרורים או מושבים ריקים
0
בדוק אִתחוּל תשובה

.הוסף 4 גפרורים
0
בדוק אִתחוּל תשובה


.הסר 6 גפרורים
0
בדוק אִתחוּל תשובה

.הוסף 6 גפרורים
0
בדוק אִתחוּל תשובה


.הסר 5 גפרורים
0
בדוק אִתחוּל תשובה

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10