IQ-nivåer

Många användare som har genomfört ett IQ-test och fått en IQ-poäng är intresserade av frågan - «hur hög är min IQ-nivå?». Här kommer vi att förklara för dig vad IQ-nivåer eller IQ-rank är. Och du kommer att kunna förstå om din intelligensnivå är tillräcklig. Nedan finns en tabell över IQ-nivåer, med IQ-poängintervall och IQ-rankningar.
På vår sida kan du se IQ-betyget för världens länder efter genomsnittlig nivå. Du kan också göra ett av våra IQ-tester för att ta reda på din IQ-nivå.
IQ-nivåer och utbud av IQ-poäng
IQ-rankas IQ-poäng IQ-nivå
1160 >Överlägsen talang (geni)
2130 - 160Olika grader av intellektuell begåvning
3120 - 129Ljusare intellekt
4111 - 119Ljust intellekt
590 - 110Genomsnittlig IQ
650 - 89Intelligens är under genomsnittet
7< 50Låg intelligens
En IQ-poäng mellan 111 och 119 indikerar ett ljust intellekt. En IQ-poäng mellan 120 och 129 indikerar ett ljusare intellekt. En IQ-poäng på 130 eller mer indikerar intellektuell begåvning. Vissa tester är dock något annorlunda, och intellektuell begåvning kan visas med en poäng på 135-140 eller högre. De som får över 160 är utrustade med överlägsen begåvning, ofta kallad kategorin «genialitet».
Den kritiska faktorn för intelligens är dock dess utveckling och användning. Utan utveckling och användning är hög intelligens en värdelös egenskap, både för en person och för samhället. En person som fick från 50 till 89 poäng har en intelligensnivå under genomsnittet. IQ-poäng under 50 indikerar en låg nivå av intelligens. Om en person har en IQ-nivå under genomsnittet måste han utveckla sin intelligens.
Vad händer om en person inte får högre IQ? Detta betyder inte att en person inte har förmågan att göra andra aktiviteter. Kanske kan andra typer av test avslöja dina talanger. Även om IQ-testet i sig kommer att ge dig ett ganska exakt mått på din intelligens, finns det många andra aspekter av mänsklig intelligens, såsom kreativitet, musikalisk talang och psykomotoriska färdigheter, som inte mäts av IQ-testet.
IQ-nivån är inte en tillförlitlig indikator på förmågor inom de kreativa, psykomotoriska och ledarskapsområdena. Om du till exempel inte klarar dig bra på en typ av test kan det indikera ett område av svaghet, medan högre poäng på en annan typ av test kan indikera områden av studier eller arbete som kommer att vara relativt lätta för dig. Och det är möjligt att någonstans nära är arbetsområdet för din talang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------