Gratis IQ-test

Alla IQ-tester är gratis.
Testresultaten visas omedelbart.
IQ mäts från 10 till 200.

Klassiska tester
Klassiska IQ-tester är lämpliga för de flesta användare. Frågor motsvarar standardiserade tester. När du analyserar frågor i test tränar du ditt logiska tänkande, din allmänna intelligens och förmågan att lösa icke-standardiserade problem. Som ett resultat ökar du din IQ-nivå.

Enkla tester
Enkla IQ-tester har lägre svårighetsgrad, så det blir lättare för dig att svara på frågorna de innehåller. Dessa tester är bra för att värma upp innan du går vidare till högre nivåer.

Normala tester
Normala IQ-tester liknar klassiska, men de har ofta icke-standardiserad grafik och frågelogik. Frågorna är lite mindre standardiserade, men de kommer att passa de flesta användare.

Tyngre tester
Dessa IQ-test är svårare än klassiska eller vanliga IQ-test, så frågorna blir svårare att besvara och testet kommer att ta dig lite längre tid. Svårighetsgraden är något högre.
Test med siffror
Numeriska IQ-tester innehåller frågor med siffror eller med räkning av vissa former. Även om det i andra typer av prov också finns flera numeriska frågor.

Svåra tester
Test med siffror
Dessa IQ-tester är svårare än alla tidigare. Att analysera frågor och förbereda svar kommer att kräva mycket mer ansträngning och tid än vanliga tester. Rekommenderas för avancerade användare. Svårighetsgraden är märkbart högre än för konventionella tester.

Tester för Einsteins
Dessa IQ-test har ungefär samma svårighetsgrad som de komplexa testerna. Att analysera svar på frågor kommer att kräva mycket mer ansträngning och tid än vanliga tester. Rekommenderas för avancerade användare. Svårighetsgraden är högre än för vanliga tester.

Mycket hårda tester
I dessa tester är alla frågor väldigt svåra. Dessa tester rekommenderas endast för mycket erfarna användare.

Det mest populära online IQ-testet (intelligenstest). Jämför din IQ-poäng med andra användares genomsnittliga IQ. Då vet du hur smart du är. Efter IQ test, kolla dina svar för att se hur många som var korrekta. Speciellt de frågor som du svarade fel. Du kan också se IQ-skalan och IQ-diagrammet.
Din IQ (Intelligence Quotient) är ett nummer genom vilket du kan jämföra dig själv med andra människor. Allt som en IQ gör är att försöka ge dig mer exakt information om var du står på den jämförande IQ-skalan. De flesta IQ-skalor använder numret 100 som ett genomsnitt. För att se statistiken över andra användares resultat och jämföra dem med dina egna, klicka på knappen - "Genomsnitt IQ". IQ-statistik upprätthålls för 201 länder. Vår webbplats har många olika typer av IQ-teststatistik.
Genomsnittlig IQ och IQ-skala
Efter test av IQ kan du se hur bra du gjorde det genom att hänvisa till IQ-skalan (IQ-diagram). Följande IQ-skala visar hur intelligens fördelas mellan den allmänna befolkningen. IQ-skalan visar andelen IQ-testresultat uppdelade i grupper om 10 poäng.

IQ-skala eller IQ-diagram (alla länder).

(Statistik från vår webbplats)
IQ-test (intelligenstest) standardiseras efter att ha givits till många tusentals människor, och en genomsnittlig IQ (100) har fastställts. En IQ-poäng över eller under denna norm används i enlighet med klockkurvan för att fastställa en persons faktiska IQ-poäng. För de flesta faller IQ-testresultaten mitt i IQ-skalan. Detta innebär att en genomsnittlig intelligensnivå finns i cirka 50% av befolkningen och sträcker sig från 90 till 110, medan en IQ på 100 är det "magiska" antalet för den genomsnittliga IQ. Vår webbplats samlar in statistik över IQ-testresultat för 201 länder i världen. I varje land kan den genomsnittliga IQ skilja sig från standarden (100). Därför, när man sammanfattar resultaten från alla länder, är den totala IQ-skalan något förvrängd från normalfördelningen (klockkurva). Av samma anledning skiljer sig den genomsnittliga IQ från 100. Om du tittar på IQ-skalan för mono-etniska och ekonomiskt utvecklade länder (Japan), kommer du att se att klockkurvan är nästan perfekt. För att se IQ-skala (IQ-diagram) för enskilda länder, klicka på knappen - "Genomsnitt IQ".

IQ-intervall och IQ-nivåer.

IQ-intervall IQ-poäng IQ-nivåer
1mer än 160Överlägsen begåvning (geni).
2från 130 till 160Skiftande grader av intellektuell begåvning.
3från 120 till 129Ännu ljusare intelligens.
4från 111 till 119Ljust intellekt.
5från 90 till 110Den genomsnittliga nivån på IQ.
6från 50 till 89Intellekt är under genomsnittet.
7mindre än 50Låg intelligens.
Många ställer sig frågan: "Hur hög är min IQ?". IQ-poäng från 111 till 119 indikerar ljust intelligens. IQ-poäng från 120 till 129 indikerar en högre intelligens. IQ-poäng på 130 eller högre är en indikation på begåvning. Vissa test varierar dock något, och intellektuell begåvning kan visas i en poäng på 135 och högre, eller 140 och högre. De personer som får över 160 får en överlägsen begåvning, som ofta beskrivs i kategorin "geni". Den kritiska faktorn för intelligens är dock dess utveckling och användning. Utan utveckling, tillämpning och produktivitet är hög intelligens en värdelös egenskap, både för individen och för samhället. En person som fick 50-89 poäng har en lägre intelligensnivå än genomsnittet. Poäng under 50 indikerar låg intelligens. Om en person har en IQ-nivå under genomsnittet, måste han utveckla sin intelligens.
Vad händer om en person inte får en IQ-poäng över genomsnittet? Detta betyder inte att personen inte har färdigheter för olika karriärer. Kanske kan andra test upptäcka dem. Även om själva IQ-testet (gratis IQ test) ger dig ett ganska exakt index för din intelligens, finns det många andra aspekter av det mänskliga intellektet - som kreativitet, musikaliska talanger och psykomotoriska färdigheter - som inte mäts med ett IQ-test. IQ-poäng är inte giltiga indikatorer på förmågor inom kreativa, psykomotoriska och ledarskapsområden. Till exempel, brist på framgång i ett av testerna kan mycket väl peka på ett svaghetsområde, medan starkare poäng på ett annat test kan peka på studieområden eller arbete som kommer att vara relativt lätt för dig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om IQ (intelligenskvotient) och IQ-test.

IQ är förkortningen för "intelligence quotient - intelligenskvotient". Intelligens är förmågan att lära sig eller förstå. Det är detta som avgör hur effektivt var och en av oss hanterar situationer när de uppstår, och hur vi intellektuellt drar nytta av våra erfarenheter. Intelligens varierar naturligtvis från person till person, och är vad tester av intelligens (IQ-test) försöker mäta. Ett korrekt validerat test måste ges till cirka 20 000 personer och resultaten korrelerade innan det skulle avslöja en korrekt mätning av en persons IQ. Men vuxna måste bedömas på ett IQ-test vars genomsnittliga IQ-poäng är 100, och deras resultat betygsätts över och under denna norm enligt kända poäng.
Att känna till din IQ har många fördelar. I processen för mänsklig utveckling kan förståelse av ens egen potential och ens egen begränsning vara av stort personligt värde. Vi har alla både personlig potential och personliga begränsningar. IQ är bara en av många indikatorer för båda. Det är viktigt att veta och förstå att många andra faktorer spelar in och är viktiga för framgång och lycka. Motivation, känslighet, flitighet och förmåga till kärlek är bland dessa faktorer och tillhör de förmågor som inte mäts med standardintelligensstest (IQ tests).
Testresultatet, eller IQ, står för Intelligence Quotient. Det är en specifik numerisk mätning av ett mindre än specifikt begrepp - intelligens. Även om IQ är en indikator på medfödd förmåga och potential är det inte ett rent mått. Även det bästa testet av medfödd förmåga förorenas av specifika förmåga faktorer och av information och färdigheter som erhållits genom erfarenhet och lärande. IQ är dock ett ganska bra beskrivande och prognostiskt mått. Underrättelsetest är i en mening en metod för att mäta mental kapacitet och skillnader i IQ-poäng indikerar skillnader i hjärnstruktur såväl som skillnader som uppstår genom exponering och erfarenhet.
Intelligens och intelligenta förmågor är nödvändiga för att kreativiteten ska resultera i "bra" produkter. Det kreativa sinnet måste ha information, idéer och begrepp som man kan dra nytta av. Även om mycket kreativa människor inte nödvändigtvis visar höga IQ-poäng, skulle de inte kunna vara kreativa som de beskrivs här om deras intelligensförmåga var extremt låg. När man hänvisar till "mycket intelligenta, mycket kreativa" personer, hänvisar man till individer som är mycket kreativa och som har faktiska, men oregistrerade, IQ på 140 till 150 eller till och med över. Erfarenheten visar att en majoritet av ovanligt kreativa personer tenderar att ha IQ-poäng mellan 120 och 139 på standardintelligentestest (IQ-test gratis).
För att förbättra din funktionella IQ, nivån av intelligens som du faktiskt arbetar med (inte din uppmätta IQ), kommer du att upptäcka att läsa och utveckla en större medvetenhet om andra världar än din är en utmärkt sinnesutvecklande aktivitet. Läs tidskrifter och böcker, facklitteratur och fiktion, om ämnen som är intressanta för dig - resor, andra kulturer, konst, arkeologi, vetenskap, teknik, etc. Läs allt som ger ny typ av information och insikter i livet i allmänhet. Att utöka ditt intresseområde och kunskapsbas kommer inte bara att öka din mentala funktion utan kommer att göra livet mer intressant och också göra dig mer intressant. Ju fler IQ-test du slutför, desto mer erfaren blir du.
Testresultat med hög intelligens är bara en av många indikatorer på att en person har potentiella eller visade förmågor som helt klart är enastående. En hög IQ är en indikation på begåvning och talang inom akademiska och intellektuella områden, men förutom akademisk begåvning finns det andra områden för mänsklig strävan och prestation där en person också kan bli begåvad. IQ-poäng är inte giltiga indikatorer på förmågor inom kreativa, psykomotoriska och ledarskapsområden.
IQ-poäng varierar normalt något vid olika tillfällen och bland olika test IQ. Det bör emellertid finnas ett visat utbud av IQ-poäng inom ungefär en 20-punktsvariation. Skälen till detta normala intervall av IQ-variationer beror på följande fakta:
1. Det finns vissa skillnader i själva IQ-testen (gratis IQ test).
2. Skillnader i testförhållanden påverkar en individs prestanda på IQ-test vid olika tidpunkter.
3. Det fysiska och psykiska välbefinnandet hos den som tar IQ-testet (intelligenstest) kommer att variera från en gång till en annan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du är nu redo att börja IQ-testet.
Starta ett IQ-test