ปริศนา เกมฝึกสมอง คำถามเชิงตรรกะในภาพ การทดสอบไอคิว (IQ test)

บนเว็บไซต์ของเรามีปริศนา เกมฝึกสมอง คำถามเชิงตรรกะในรูปภาพ การทดสอบไอคิวมากมาย คำถามที่มีระดับความยากต่างกัน: ง่าย ปานกลาง ยาก เหมาะสำหรับทุกระดับสติปัญญา
ด้วยการแก้คำถามเชิงตรรกะต่างๆ คุณจะพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ ความฉลาดทั่วไป และความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นผลให้คุณเพิ่มระดับไอคิวของคุณ
แก้ปริศนาตรรกะและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ แข่งขันกับเพื่อนของคุณเพื่อดูว่าใครสามารถไขปริศนาปริศนาที่ยากได้เร็วกว่า และยังเปรียบเทียบว่าใครมีผลการทดสอบไอคิวสูงกว่ากัน