ปริศนาที่มีไม้ขีดไฟ. สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีไม้ขีดไฟ.
เกมปริศนาที่มีไม้ขีดไฟ.

ทำให้สมการเป็นจริง.

ย้ายไม้ขีด 1 ก้าน. (คลิกที่ไม้ขีดไฟหรือที่นั่งว่าง).
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

ลบไม้ขีด 1 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ


ย้ายไม้ขีด 1 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

เพิ่มไม้ขีด 1 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ


ยย้ายไม้ขีดไฟ 2 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>