ปริศนาที่มีไม้ขีดไฟ. สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีไม้ขีดไฟ.
เกมปริศนาที่มีไม้ขีดไฟ.

ทำให้สมการเป็นจริง.

ลบไม้ขีดไฟ 3 ก้าน. (คลิกที่ไม้ขีดไฟหรือที่นั่งว่าง).
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

ยย้ายไม้ขีดไฟ 2 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ


ลบไม้ขีดไฟ 3 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

ยย้ายไม้ขีดไฟ 2 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ


ลบไม้ขีดไฟ 3 ก้าน.
0
ตรวจสอบ รีเซ็ต ตอบ

<<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>>