Câu đố, vấn đề logic, câu hỏi hóc búa, câu hỏi logic bằng hình ảnh. Bài kiểm tra IQ.

Trên trang web của chúng tôi có nhiều câu đố, vấn đề logic, câu hỏi hóc búa, câu hỏi logic bằng hình ảnh, bài kiểm tra IQ. Các câu hỏi có mức độ khó khác nhau: dễ, trung bình, khó. Chúng phù hợp với mọi mức độ thông minh.
Bằng cách giải quyết các câu hỏi logic khác nhau, bạn phát triển tư duy logic, trí thông minh tổng quát và khả năng giải quyết các vấn đề phi tiêu chuẩn. Kết quả là bạn tăng mức IQ của mình.
Giải các câu đố logic và chia sẻ chúng với bạn bè của bạn. Cạnh tranh với bạn bè của bạn để xem ai có thể giải các câu đố khó nhanh hơn. Và cũng so sánh xem ai có kết quả cao hơn trong các bài kiểm tra IQ.